Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu ja valmisteluryhmän yleiskokous

Metsätiedon standardoinnin osalta Metsäkeskuksessa on käynnissä parhaillaan ensi vuoden toiminnan suunnittelu. Standardointityön lähtökohtana on avoimuus, ja standardeja kehitetään ennen kaikkea toimijoiden tarpeiden pohjalta. Näin ollen ensi vuotta suunnitellessa kaipaisimme toimijakentän näkemyksiä siitä, mihin asioihin ensi vuonna tulisi metsätietojen standardointityössä keskittyä. Voitte ilmoittaa vaikka aivan konkreettisia tarpeita aivan uusista standardisanomista tai muutoksista yksittäiseen sanomaan, mutta yleisluontoiset ehdotukset ja toiveet ovat myös suunnittelun kannalta kiinnostavia. Myös aikataulutuksiin liittyvät tarpeet kiinnostavat meitä suuresti (esim. ”tarvitsemme tämän sanoman valmiiksi tähän päivämäärän mennessä”). Esimerkkinä ensi vuoden standardoinnissa varmasti esiin nousevista aiheista ovat mm. omavalvontatiedon välittäminen sekä mahdolliset Kansallisen palveluväylän käyttöönoton tuomat muutostarpeet ja haasteet. Minkälaisia tarpeita standardointiin liittyen teidän organisaatiollanne on ensi vuotta ajatellen?

Vastauksia organisaatioinne tarpeista pyydetään kohtalaisen pikaisella aikataululla jo tiistaihin 13. syyskuuta mennessä! Vastaukset voitte toimittaa Heikki Eroselle sähköpostiin heikki.eronen@metsakeskus.fi tai soittamalla 050 313 6523.

Ensi vuoden toiminnan suunnitelu tulee olemaan asilistalla 14. syyskuuta klo 10-12 järjestettävässä metsätietostandardien valmisteluryhmän yleiskokouksessa. Kokous on online-kokous, johon kutsut on jo lähetetty sähköpostitse. Mikäli haluat osallistua kokoukseen eikä sinulla ole kutsua, ota yhteyttä Heikki Eroseen, heikki.eronen@metsakeskus.fi. Kokouksen tarkempi asialista toimitetaan standardoinnin sähköpostilistalle parin päivän sisällä ennen kokousta.