Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2020 muistio

Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2020 muistio

 

  1. Ajankohtaiset asiat

Metsätietostandardoinnin vuosikello:

Yleiskokouksessa 1/2020 kerrottiin suunnitteilla olevasta metsätietostandardoinnin vuosikellosta, josta ilmenisi vuoden yleiskokousten, sanomajulkaisujen ym. suunniteltu suurpiirteinen ajankohta. Tutustutaan lyhyesti vuosikelloon, sen sisältöön ja siihen mistä sen tulevaisuudessa voi löytää.

Käsittely: Käytiin lyhyesti läpi vuosikelloa. Vuosikello on löydettävissä metsätietostandardoinnin julkaisusivuston etusivulta https://metsatietostandardit.bitcomp.com

 

Metsävarasanoman uudistamiseen liittyvä selvitystyö:

Edellisessä kokouksessa todettiin, että vuoden 2020 aikana selvitetään uuden inventointikierron alkaessa mahdollisesti syntyviä muutostarpeita metsävarasanomaan. Selvitystyö on parhaillaan käynnissä, ja sen etenemistä käydään tarkemmin läpi kokouksessa. Selvitykseen kuuluu aihetta käsittelevä teemakokous, jonka alustava ajankohta on 12.5.2020.

Käsittely: Päätettiin järjestää aihetta käsittelevät teemakokous 12.5.2020 Teams-kokouksena. Standardoinnin projektiryhmä työstää kokousta varten esityksiä siitä, minkälaisia vaihtoehtoja metsävarasanoman uudistamiselle voisi olla. Vaihtoehdot vaihtelevat karkeasti kuvattuna alkaen siitä että mitään muutoksia ei tehdä, aina siihen asti että metsävaratietoa kuvattaisiinkin tulevaisuudessa maastomittaus/omavalvontasanomista tutulla Object-rakenteella.

 

Sanastotyö Metsäkeskuksella:

Suomen metsäkeskuksen käynnistämään sanastotyöhön liittyvä etäseminaari järjestettiin 26.3.2020. Pandemiatilanteesta johtuen seminaari muutettiin nopealla aikataululla etäyhteydellä järjestettäväksi, ja sisältö pilkottiin kolmeen osaan. Kaksi seuraavaa seminaaria järjestetään keväällä ja loppukesällä/syksyllä.

Käsittely: Todettiin tilanne. Metsätietostandardoinnin puheenvuoro sanastotyöhön liittyen järjestetään näillä näkymin kolmannessa seminaarissa.

 

  1. Ajankohtaisten standardien asiat

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanoma + erityispiirretietojen sanoma

Tausta: Viime kokouksessa todettiin, että metsävarasanoman seuraava versio MV1.9 on sisällöllisesti lähes valmis. Muutosehdotuksia sisältöön otettiin tuolloin vielä vastaan, ja takaraja muutoksille oli 14.2.2020. Nyt muutokset on viety sisään skeemaan, ja MV1.9 on sisällöllisesti lukittu. Standardisanomien virallistamisprosessin mukaisesti sanoman osalta ollaan siirtymässä työversiosta lukittuun työversioon. Lukittuun työversioon on vielä helposti mahdollista korjata siinä ilmeneviä virheitä.

Käsittely: Todettiin tilanne. MV1.9 on nyt lukittu työversio, eikä siihen lisätä enää uutta sisältöä. Sanoman testaamisen helpottamiseksi esitettiin esimerkkisanoman tuottamista, ja todettiin että sellainen laaditaan. Sanoman virallistettavaksi esittämisestä keskustellaan tarkemmin seuraavassa yleiskokouksessa toukokuun lopussa. Skeemapaketista V18 tulee vielä yksi versio V18.06, jonka jälkeen paketin V18 kehittäminen päätetään, ja avataan uudeksi työversioksi skeemapaketti V19.

 

Puukauppa

Tausta: Puukaupan sanomien tila on tällä hetkellä lukittu työversio, joka tarkoittaa sitä että sanomaversion sisällöllinen kehittäminen on tämän versio osalta päätöksessä, ja sanomaversio voidaan ottaa käyttöön sovelluskehityksessä (kuten on nähtävästi tapahtunutkin). Standardoinnin projektiryhmä on parhaillaan työstämässä puukaupan sanomista kattavaa muutosdokumentaatiota skeemapaketista V10 aina skeemapakettiin V18 saakka. Muutosdokumentaatio valmistunee tähän kokoukseen mennessä.

Käsittely: Osa puukaupan sisällöstä lukittuna työversiona skeemapaketissa V17, osa sisällöstä skeemapaketissa V18. Joitakin yksittäisiä asioita tarkennetaan vielä skeemapakettiin V18. Uusia muutoksia puukaupan sisältöihin ei tällä hetkellä ole tiedossa. Puukauppasanomien muutoksista on laadittu kattava muutosdokumentaatio skeemapaketista V10 –> V18. Dokumentaatio löytyyy julkaisusivustolta versiotaulukosta puukaupan sanomien kohdalta, suora linkki tällä hetkellä https://extra.bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/PUUKMSK/PUUKMSK_TV18_PuukauppaJaMetsanhoito_Muutoshistoria.pdf

 

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus

Tausta: Kehitys toiminnanohjauksen sanomissa jatkuu verraten vauhdikkaana. Seuraava versio toiminnanohjauksen sanomista on PMTO1.5. Tässä versiossa oleva uusi sisältö liittyy mm. laadunseurantaan (uusia sanomatyyppejä), omavalvontaan ja korjuujäljenseurantaan. Seuraavan version sisältö on on lukittu, ja sanomaa voitaneen pian esittää virallistettavaksi.

Käsittely: Todettiin että toiminnanohjauksen sanomien versio 1.5 on nyt lukittu työversio, ja se on otettu käyttöön sovelluskehityksessä. Sanoman virallistaminen oletettavasti ohjausryhmän kokouksessa kesäkuun 8. päivä. Toiminnanohjauksen sanomien kehittäminen jatkuu aktiivisesti vielä tänä vuonna, uusia versioita ennakoidaan alkusyksylle sekä aivan loppuvuodeksi.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

  1. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous 26.5.2020 klo 13-15 Teams-kokouksena. Tulevaisuudessa valmistelutyöryhmän kokoukset tullaan järjestämään Teams-muotoisina Skypen sijasta. Taustalla on Metsäkeskuksen siirtyminen Teamsin käyttöön. Teams-kalenterikutsujen pitäisi aueta verkkoselaimen kautta, vaikka organisaatiossa ei olisikaan Teamsia käytössä.