Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 8.12.2016 muistio

Muistio: Valmistelutyöryhmän yleiskokous 8.12.2016, online-kokous

Osallistujat: Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Rami Koivula Karttakeskus, Mika Galkin LUKE, Maarit Haavisto Metsä Group, Tapio Räsänen Metsäteho, Markku Ekdahl MTK, Tuukka Tuomola Silvadata, Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy, Seppo Sokkanen Tieto, Jyrki Vainio  Trimble

1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi standardoinnin esittelystä Paikkatietomarkkinoilla 8.-9. marraskuuta.

Eräiden koodistojen käännöstyöt ovat nousseet ajankohtaisiksi, ja käännöstöiden parasta toteutustapaa vielä selvitetään. Standardoinnin projektiryhmä esitti toiveen, että mikäli toimijoilla on hallussaan ja luovutettavissa koodistoja joista löytyisi valmiiksi käännökset ruotsiksi tai englanniksi, standardoinnin projektiryhmä ottaisi koodistot mieluusti vastaan yhteisen hyvän nimissä. Vastaavasti kehotettiin toimijoita hyödyntämään jo olemassa olevia koodistojen käännöksiä, jotka löytyvät mm. standardoinnin koodistoexcelistä (http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/V8/KOOD/excel/MetsatietostandardienKoodistot.xlsx)

Heikki Eronen kertoi, että standardoinnin esittelysivustolla (https://www.metsatietostandardit.fi) on ollut loppuvuoden aikana häiriöitä. Häiriöt ilmenevät siten, että sivusto ei vaikuta päivittyvän vaikka sivustolle kirjautunut ylläpitäjä lisää sivustolle sisältöä. Ongelmaa ei olla heti huomattu, sillä ylläpitäjän näkökulmasta sivuston toiminta on vaikuttanut normaalilta (lisätty sisältö on näkynyt normaalisti). Vikaa selvitetään parhaillaan ja se pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian.

2. Ajankohtaiset standardit

Puukauppa:

Tausta:

Edellisessä kokouksessa 1.11.2016 käsiteltiin pääasiassa Suomen Puukauppa Oy:n taholta tulleita muutosehdotuksia. Edellisessä kokouksessa päätettiin muuttaa puutavaralajin pääryhmäkoodistoa, mahdollistaa tarjouspyyntöjen työmaan kuvioiden kuuluminen yhden sijasta useammalle kiinteistölle, sekä laajennettiin hakkuukohteen hinnoitteluperusteita täydentämällä korjuukelpoisuuden ja varastopaikan kaukokuljetuskelpoisuuden koodistoja. Tämän lisäksi keskusteltiin korjuuvalmiin leimikon lisäämisestä standardiin, ja sovittiin pidettäväksi asiasta teemakokous 14. marraskuuta. Tuon teemakokouksen muistio on toimitettu erikseen standardoinnin sähköpostilistalle. Janne Loikkanen esitteli puukauppastandardeihin viime kokouksessa sovittuja muutoksia. Heikki Eronen esitteli lyhyesti 14.11. järjestetyn ”kauppavalmis kohde” –teemakokouksen sisältöä. Todettiin, että kauppavalmiista kohteesta olisi syytä järjestää teemakokous tammikuun puolella. Kokoukseen on syytä saada Tapion edustus mukaan.

Käsittely:

Keskustelun jälkeen päätettiin esittää puukauppastandardin nykyversiota PUUKMSK_TV9 virallistettavaksi ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2016, virallistamisen jälkeen puukauppastandardien sanomakokonaisuus tunnettaisiin nimellä PUUKMSK_V1.0. Jäädytetyn version skeemapaketiksi tulisi V9.21 tai V9.22, riippuen vielä muihin standardeihin tehtävistä mahdollisista muutoksista. Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy:stä kertoi, että heille puukauppastandardien virallistaminen tässä vaiheessa sopii.

Tilastot:

Tausta:

Edellisessä kokouksessa esiteltiin lyhyesti Luken tilastostandardeihin kaipaamia muutostarpeita. Muutostarpeet liittyvät metsänhoitotöiden osalta työlajikoodien lisäyksiin ja muutoksiin, ja hakkuutilaston osalta kauppamuodon tarkentamiseen ja aluevalinnassa valinnan mahdollistamiseksi ”koko maa” -tiedolle. Heikki Eronen ja Janne Loikkanen kävivät muutostarpeita tarkemmin läpi Luken kanssa 10.11.2016.

Käsittely:

Janne Loikkanen esitteli tilastostandardeihin viime kokouksen jälkeen tehtyjä muutoksia. Muutoksia oli hiottu 10.11. järjestetyssä työpajassa Luken kanssa. Mika Galkin kertoi, että heidän puolestaan standardiin ei ole tulossa muutoksia, ja standardi vaikuttaa kaikin puolin käyttökelpoiselta. Näin ollen päädyttiin esittämään tilastostandardien virallistamista ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2016.

Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjaus:

Jyrki Vainio kertoi Woodforcen terveisiä. Skeemoihin on tullut heidän päässään muutama muutos, esim. rungonositemittauksiin tarvittavat tiedot on lisätty. Sovittiin, että Heikki Eronen järjestää tammikuuksi teknisen integraatiotyöpajan Woodforcelta saatujen skeemojen lisäämiseksi osaksi metsätietostandardeja.

Metsävaratietostandardit:

Tausta:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon standardiin on havaittu pieniä korjaustarpeita. Muutostarpeita ovat kiinteistön nimikentän pituuden kasvattaminen 30 merkistä, sekä osavaltion lisääminen henkilön yhteystietoihin.

Hilamuotoisen metsävaratiedon standardiformaattia muutettiin noin vuosi sitten XML-muodosta GeoPackage-muotoon. Standardi on käytännössä pitkälle valmis käyttöön, mutta varsinainen pilotointi uusimuotoiselle standardille puuttuu.

Käsittely:

Metsävaratietostandardiin liittyen päätettiin pidentää kiinteistön nimikenttää 30 merkistä 120 merkkiin. Samoin päätettiin mahdollistaa henkilön yhteystietoihin osavaltion lisääminen. HE muistutti myös uusimuotoisen hilastandardin olemassaolosta ja pilotoinnin tarpeesta. Standardoinnin julkaisusivustolle tullaan lisäämään esimerkkitiedostoja, joilla uutta, Geopackage-tyyppistä hilastandardia voi kokeilla.

Muut ajankohtaiset standardiasiat:

HE kertoi, että Metsäkeskuksella ollaan Metsäkeskus-Tieto -omavalvontahankkeen ulkopuolella kehittämässä menetelmiä myös juurikäävän torjunnan omavalvontaan. Juurikäävän torjunnan omavalvonnassa liikuteltava tieto on tarkoitus lisätä myös osaksi metsätietostandardeja ensi vuoden aikana.p

Eeva Hiltunen kertoi tarpeen Kemera-toteutusilmoituksiin liittyvästä koodistopäivityksestä, poistumaluokkiin tarvittaisiin neljä koodia lisää. Todettiin, että muutos voidaan tehdä, mutta järkevin versio tälle on skeemapaketti v9.22.

3. Kapa-valtuutuskoodistotyöpaja

HE kertoi tiistaina 20. joulukuuta VRK:n tiloissa Helsingissä järjestettävästä Kapa-asiointivaltuustyöpajasta. HUOM! ESITYSLISTAN PÄIVÄMÄÄRÄ 22.12 OLI VÄÄRÄ! Tilaisuus järjestetään siis 20.12. klo 13-16 osoitteessa Lintulahdenkuja 4, Helsinki. Tilaisuuteen voi ilmoittautua maanantaina 19. joulukuuta saakka osoitteessa https://www.lyyti.in/Valtuuskoodisto_tyopaja

4. Ohjausryhmän kokous 13.12.2016

Päätettiin että esitetään ohjausryhmälle virallistettavaksi puukauppastandardien sanomakokonaisuus PUUKMSK_TV9 ja tilastostandardit MTIL_TV9. Muita terveisiä ohjausryhmälle ei ollut.

5. Seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestetään tiistaina 31.1.2017 klo 13-15 online-kokouksena.