Valmistelutyöryhmä kokoontui lyhyesti ennen kesälomakautta

Metsätietostandardien valmisteluryhmän yleiskokous 4/2019

  1. kesäkuuta 2019 klo 9-10

Osallistujat:  Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Veijo Loponen Metsä Group, Janne Uuttera UPM, Veera Ikonen Trimble, Markku Ekdahl MTK, Seppo Sokkanen Tieto

 

  1. Ajankohtaiset asiat

Tausta: Ohjausryhmä kokoontui 3.6.2019. Käydään läpi esillä olleet asiat (joista osaa käydään tarkemmin myöhemmissä asiakohdissa).

Käsittely: Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessa esillä olleita asioita. Ohjausryhmä hyväksyi viralliset versiot puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomien versioista 1.2 ja 1.3. Ohjausryhmässä käytiin läpi uutta sanomien virallistamiskäytäntöä ja hyväksyttiin se. Keskustelussa oli myös metsätietostandardointiseminaarin järjestäminen syksyllä, ja todettiin että omaa erillistä seminaaria ei järjestetä, vaan pyritään pitämään standardointiaiheinen esitys joko Metsäpäivillä, SMK:n järjestämissä metsätietotyöpajassa tai molemmissa.

 

  1. Sanomien virallistamiset ja julkaisusivustolla tapahtuneet muutokset

Tausta: Tutustutaan julkaisusivustolla tapahtuneisiin muutoksiin.

Käsittely: Tutustuttiin julkaisusivuston muutoksiin. Käytiin osallistujien toiveesta läpi kuviomuotoisen metsävaratiedon ja erityispiirteiden sanomien työversioihin viime aikoina tehtyjä muutoksia (esim. käytönrajoitteiden esittämisen uusi tapa). Käytiin läpi myös puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen sanomiin tehtyjä muutoksia, ja tehtyjen muutosten julkaisutilannetta.

 

  1. Virallistamiskäytäntöjen muutokset

Tausta: Sanomien nykymuotoinen virallistamiskäytäntö on tuottanut joitakin haasteita kun sitä on koitettu sovittaa käytännön sovelluskehityksen tarpeisiin. Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin jälleen virallistamiskäytäntöjen kehittämistä. Käydään läpi uusia sanomien virallistamiseen liittyviä käytäntöjä.

Käsittely: Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksessaan hyväksymää sanomien uutta virallistamiskäytäntöä. Muutoksen on tarkoituksena edesauttaa sitä, että ohjausryhmän virallistamat sanomat ovat varmemmin valmiita ja testattuja virallistamishetkellä. Uuden virallistamisprosessin kuvaus löytyy julkaisusivustolta https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/sanomienvirallistaminen/MetsatietojenStandardointiVirallistamisprosessi.pdf.

 

  1. Punaisen Kirjan lajit mukaan metsätietostandardien koodistoon?

Tausta: Edellisessä kokouksessa keskusteltiin Punaisen Kirjan lajien lisäämistä osaksi metsätietostandardien koodistoa. Lajeja olisi tuhansia. Lajilistaa on viime kokouksen jälkeen suodatettu standardoinnin projektiryhmän toimesta. Tutustutaan tilanteeseen ja keskustellaan koodien lisäämisen tarpeellisuudesta.

Käsittely: Todettiin nopeasti, että standardoinnin projektiryhmä on valmistellut esityksen siitä, mitkä Punaisen Kirjan lajeista voitaisiin sisällyttää mukaan metsätietostandardien lajiluetteloon. Esitys on löydettävissä sijainnista https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/erilliskokonaisuudet/erityispiirrekoodisto/PunaisenKirjanLajit_Suodatetut_2019.xlsx. Lajien lisäämistä itse koodiston osaksi täytyy vielä tehdä myöhemmin erillinen päätös.

 

  1. Siirrettävän tiedon metatietojen kuvaaminen standardisanomissa

Tausta: Metatietojen kuvaamista standardisanomissa käytiin läpi edellisessä valmistelutyöryhmän kokouksessa karkealla tasolla, mutta varsinaisia esityksiä ei vielä ollut. Tutustutaan yhteen malliin, jolla metatietoa voitaisiin esittää sanomissa.

Käsittely: Ajanpuutteen vuoksi siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

 

  1. Muut asiat, seuraavan kokouksen ajankohta

Käsittely: Päätettiin järjestää seuraava kokous 27.8.2019 klo 13-15 online-kokouksena.