Valmistelutyöryhmä hioi MKI- ja päivitysstandardeja

Muistio: Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän MKI-standardien teemakokous 20.10.2014 klo 13-15

 

Osanottajat: Juha Valkola Piimega Oy, Anssi Kainulainen MTK, Eeva Hiltunen SMK, Ari Kotiharju Tapio, Outi Niemi Bitcomp Oy, Juha Leskinen Stora Enso, Pauli Kainulainen SMK, Esko Välimäki SMK, Sauli Hartikainen Metsä Group, Janne Loikkanen Bitcomp Oy, Juha Inkilä SMK,

 

 

Asiat:

 

1. Metsäkäyttöilmoituksen standardointi

 

Metsälaki uudistui vuoden 2014 alussa. Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen toimittamiseen tehdään uusi metsätietostandardi, joka mahdollistaa uudistuneen lainsäädännön edellyttämän tietosisällön välittämisen. Tämän lisäksi määritellään asiaan liittyvään sähköiseen asiointiin tarvittavat kuittaus- ja virheilmoitus- yms. palautesanomat.

 

Asiaa on käsitelty useissa palavereissa ja dokumentaatioiden viimeisimmät versiot metsänkäyttöilmoitus MKI_T ja palautesanomat MKIP_T löytyvät metsätietostandardien julkaisusivustolta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ .

 

Aiemmin on todettu, että MKI-skeemojen virallistamisella ei välttämättä ole kiire, sillä työversioita voidaan käyttää sovelluskehityksessä.

 

Janne Loikkanen esitteli MKI-skeeman työversion viimeisimmät muutokset.

 

Todettiin, että MKI-sanoma ja palautesanomat näyttäisivät olevan periaatteessa valmiita. Metsävarasanoman (MV 1.5) päivitykseen liittyen MKI sanoman RealEstates taginimeä pitäisi kuitenkin vielä muuttaa. Sovittiin, että Bitcomp toteuttaa muutoksen työversioon siten, että päivitys on käytettävissä seuraavassa valmistelutyöryhmän kokouksessa.

 

Anssi Kainulainen toi esiin, että uuden Kemera-lain tullessa voimaan metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä on todennäköisesti usein tarve toimittaa myös kemeratukien ennakkohakemus. Todettiin, että kun Kemera-standardeja aletaan seuraavassa kokouksessa toteuttaa, etsitään tarkoituksenmukaisin tapa toimittaa kemeran ennakkohakemus. Todennäköisesti se tapahtuu samaa metsäkeskusviestiä käyttäen, mutta onko se metsänkäyttöilmoitukseen liittyvä vai sille vaihtoehtoinen sanoma, pitää vielä miettiä. On mahdollista, että etenkin palauteviestien nimeämiskäytäntöjä saatetaan joutua vielä muuttamaan, jotta samaa viestirakennetta voitaisiin käyttää sekä metsänkäyttöilmoitusten että kemera-hakemusten sähköisessä asioinnissa.

 

 

2. Päivityssanomien jatkokehitys

 

Aiemmin on todettu, että tarvitaan erilaisia päivityssanomia erilaisiin tarkoituksiin. Aiemmin valmistelutyöryhmässä on suunniteltu 2 erilaista päivityssanomaa. Myös Wood Force –projektin kanssa kehitettävät sanomat sisältävät erilaisten tietojen päivittämiseen tarkoitettuja elementtejä.

 

Janne Loikkanen on tehnyt julkaisusivuille esityksen http://bitcomp.fi/metsastandardi_ehdotus/EsitysMetsavaratietojenPaivityssanomastaSisallytettynaMetsakeskussanomaan.png siitä, miten nykyiseen metsävaratietosanomaan pohjautuva päivityssanoma voisi olla Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalveluun lähetettävä metsänkäyttöilmoitukselle vaihtoehtoinen sanoma.

 

 

Keskusteltiin metsävaratiedon päivityssanomasta. Todettiin, että olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä metsävarasanomaa rakenteeltaan vastaava päivityssanoma, jossa mahdollisimman monet tiedot olisivat vapaaehtoisia. Avaintiedot voitaisiin päivityssanomassa kerätä omaksi rakenteekseen. Avaintietoja päivityssanomassa voisivat olla id, aluegeometria ja kuvion numero. Päivityssanomaan ja varsinasta metsävarasanomaa (MV x.x) päivitettäisiin aina yhtaikaa siten, että toiseen tehtävät muutokset toteutettaisiin myös toiseen.

 

Sovittiin, että Janne Loikkanen tekee päivityssanomasta kuvaesityksen, jota käsitellään seuraavassa valmistelutyöryhmän kokouksessa.

 

 

3. Muut asiat

 

Todettiin, että metsävaratiedon standardin (MV 1.5) skeeman nykyisessä toteutuksessa oli tehty tarpeeton muutos kiinteistön omistajatietoja lisättäessä, joka esti taaksepäin yhteensopivuuden. Sovittiin, että Bitcomp korjaa asian skeeman julkaisua päivittämällä. Tämä aiheuttaa muutoksen myös MKI-skeeman työversioon, joka myös toteutetaan, kuten kohdassa 1. sovittiin. Lisäksi todettiin, että GML-skeemojen lisääminen metsävarastandardin sisälle lienee syytä toteuttaa seuraavaan versioon.

 

4. Seuraavat kokoukset

 

Todettiin, että jatkokokoukset sovitaan seuraavassa yleiskokouksessa.

 

Seuraava valmistelutyöryhmän lync-yleiskokous järjestetään 3.11.2014 klo 13.

 

Erillisen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään 8.12.2014