Tietoa palvelusta

Metsätietostandardit.fi on Suomen metsäkeskuksen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävää ja sen teknisestä kehittämisestä vastaa Suomen Metsäkeskus.

Palvelu on suunnattu metsätalouden toimijoille ja metsänomistajille sekä muille metsästä kiinnostuneille.

Verkkopalvelua julkaistaan suomenkielisenä versiona. Ruotsin- ja englanninkielellä on lyhyt esittelysivu. Lisäksi palvelussa on Ajankohtaista-osio, jossa kerrotaan mm. työn alla olevista standardeista.

Metsätietostandardien esittelysivusto toimii metsätietojen standardointityön esittely-, tiedotus- ja uutiskanavana, jossa kerrotaan eri metsätietostandardeista sekä niiden kehittämisestä ja käytöstä.

Esittelysivustolta on linkki erilliselle metsätietostandardien julkaisusivustolle. Julkaisusivustolla ovat tekniset dokumentaatiot sekä hyväksyttyjen ja työn alla olevien standardien xml-skeematiedostot.

Tämän erillisen julkaisusivuston ylläpidosta vastaa tällä hetkellä Bitcomp Oy.

Metsätietostandardit määrittelevät tietojen sisällön ja rakenteen. Sovelluskehitykseen liittyvät asiat on rajattu metsätietojen standardointityön ulkopuolelle.

Tekijänoikeudet

Palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Suomen metsäkeskukselle, ellei toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Standardien julkaisusivuston xml-skeematiedostot ovat niitä tarvitsevien tahojen vapaasti hyödynnettävissä.

Työntekijöiden yhteystietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, kuten kaikenlaiseen suoramarkkinointiin, on kielletty.

Vastuu

Palvelun ylläpitäjät vastaavat verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan viivytyksettä.

Ylläpitäjät eivät kuitenkaan vastaa palvelussa esitettyjen neuvojen ja laskelmien soveltamisesta aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Vastaava toimittaja:
Heikki Eronen, Suomen metsäkeskus, heikki.eronen@metsakeskus.fi