Teemakokouksessa valmisteltiin tarkastus- omavalvonta- ja päivitystietojen standardia

Muistio: Tarkastus-, omavalvonta- ja toteutustietojen standardin -teemakokous 26.4.2016 klo 13-14

Osanottajat:

Eetu Myöhänen Bitcomp, Janne Loikkanen Bitcomp, Janne Uuttera UPM, Markku Ekdahl MTK, Juho Heikkilä SMK, Veijo Loponen Metsä Group, Esko Välimäki SMK, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus ja Ari Kotiharju Tapio.

 

Asiat:

 

  1. Pientyöpajatyö ja sen tulokset

 

Taustatietoa:

Asian ennakkovalmistelemiseksi on järjestetty useita ns. pientyöpajoja Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Bitcompin asiantuntijoiden kesken. Työpajoissa on suunniteltu eri käyttötapauksissa tehtäville mittauksille ja havainnoille yhteinen standardi.

 

Asiaan liittyvää materiaalia on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#MKCommonObjectData .

 

Käsittely:

 

Janne Loikkanen esitteli seuraavat pientyöpajatyön tulokset.

 

  • MVPMK_T -standardin dokumentaation luonnostelma 
  • käyttötapaustaulukko (Excel)

 

  • luonnostelma XML-rakenteista 

Keskusteltiin pientyöpajavalmistelussa tehdyistä ratkaisuista. Todettiin, että hierarkinen standardi olisi tietosisällön virheiden visuaalisessa jäljittämisessä selkeämpi. Kuitenkin nyt esitetty id-viittauksiin perustuva standardi mukautuu joustavammin eri käyttötapauksiin, on helpommin täydennettävissä ja soveltuu erityisen hyvin yksittäisten päivitystietojen välittämiseen. Todettiin, että erillisen hierarkisen standardin toteuttaminen johonkin maastomittauskäyttötapaukseen ei ole täysin pois suljettu vaihtoehto, mutta koska tunnistettuja käyttötapauksia on jo lähes 40, on nykyinen id-viittauksiin perustuva standardi todennäköisesti tarkoituksenmukaisin.

 

Todettiin, että työtä kannattaa jatkaa nykyistä standardiversiota täydentäen ja täsmentäen.

 

  1. Työn jatko ja seuraavat kokoukset 

Taustatietoa:

 

Seuraava pientyöpaja on sovittu pidettäväksi 10.5.2016

 

Seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous on sovittu pidettäväksi 12.5.2016

 

Käsittely:

 

Sovittiin, että työtä jatketaan Esko Välimäen koolle kutsumassa pientyöpajassa 10.5.2016. SMK:n asiantuntijat pyrkivät täydentämään käyttötapaustaulukkoa pientyöpajaa varten.

 

Todettiin, että mahdollisen uuden teemakokouksen järjestämisestä sovitaan 12.5.2016  järjestettävässä valmistelutyötyhmän yleiskokouksessa.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

TAPIO
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________