Skogsdata standardiseras för att aktörerna inom skogssektorn ska kunna utveckla och använda kompatibla datasystem. I skogsbranschens värdekedja finns ett flertal parallella och efterföljande aktörer, vilka är tvungna att utbyta data sinsemellan när de genomför olika åtgärder. 

Skogsbranschens grundbegrepp och måttenheter har varit tämligen noggrant definierade redan i flera årtionden, men nästan alla aktörer har fram till nyligen infört dem på sitt eget sätt i sina datasystem. Detta har lett till att konverteringen och överföringen av data mellan system har varit svårt om inte omöjligt. Med hjälp av skogsdatastandarderna underlättas användningen av öppna material samt dataöverföringen mellan aktörerna, vilket ger en effektivare verksamhet och förbättrad internationell konkurrenskraft för vår skogssektor.

Finlands skogscentral samt Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio ansvarar för underhållet av webbplatsen

Xml-schemana och tillämpningsinstruktionerna för standarderna finns på en separat publikationssida.

Prosessikuvaus

Ajankohtaista

6.10.2020
Valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2020 Lue lisää »
26.5.2020
Valmistelutyöryhmän yleiskokous 3/2020 Lue lisää »
1.4.2020
Valmistelutyöryhmän yleiskokous 2/2020 muistio Lue lisää »
21.1.2020
Valmistelutyöryhmän kokouksen 1/2020 muistio Lue lisää »
21.10.2019
Valmistelutyöryhmän viimenen kokous 2019 Lue lisää »
27.8.2019
Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän kokous 5/2019 Lue lisää »
11.6.2019
Valmistelutyöryhmä kokoontui lyhyesti ennen kesälomakautta Lue lisää »
3.6.2019
Ohjausryhmä kokoontui kesäkuussa Lue lisää »
8.5.2019
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2019 muistio Lue lisää »
21.3.2019
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2019 muistio Lue lisää »
24.1.2019
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2019 muistio Lue lisää »
28.11.2018
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2018 muistio Lue lisää »
31.8.2018
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 5/2018 muistio Lue lisää »
7.6.2018
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 4/2018 muistio Lue lisää »
9.4.2018
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 3/2018 muistio Lue lisää »
1.3.2018
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2018 muistio Lue lisää »
18.1.2018
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2018 muistio Lue lisää »
28.11.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 7/2017 muistio Lue lisää »
26.9.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 6/2017 muistio Lue lisää »
17.8.2017
Valmistelutyöryhmän kokouksen 5/2017 muistio Lue lisää »
15.8.2017
Valmistelutyöryhmän kokoukset 4/2017 ja 5/2017 Lue lisää »
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 5.4.2017 muistio Lue lisää »
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 16.3.2017 muistio Lue lisää »
12.4.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2017 (15.3.2017) muistio Lue lisää »
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 28.2.2017 muistio Lue lisää »
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 8.2.2017 muistio Lue lisää »
12.4.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2017 (31.1.2017) muistio Lue lisää »
12.4.2017
Ohjausryhmän kokouksen 13.12.2016 muistio Lue lisää »
12.4.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 8.12.2016 muistio Lue lisää »
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 14.11.2016 muistio Lue lisää »
3.1.2017
Sivuston toiminnassa häiriöitä Lue lisää »
4.11.2016
Valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestettiin 1. marraskuuta Lue lisää »
16.9.2016
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 14.9.2016 muistio Lue lisää »
7.9.2016
Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu ja valmisteluryhmän yleiskokous Lue lisää »
12.8.2016
Muistio: puukauppastandardien teemakokous 11.8.2016 klo 9-11 Lue lisää »
10.8.2016
Kaupankäynnin metsätietostandardien teemakokous 11.8.2016 klo 9-11 Lue lisää »
9.6.2016
Muistio: Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän yleiskokous 8.6.2016 klo 9-11 Lue lisää »
2.6.2016
Metsätietostandardien koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksen muistio Lue lisää »
1.6.2016
Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokouksen muistio Lue lisää »
19.5.2016
Kaupankäyntistandardien teemakokouksen muistio Lue lisää »
12.5.2016
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
27.4.2016
Kaupankäynnin standardeja käsiteltiin teemakokouksessa Lue lisää »
27.4.2016
Teemakokouksessa valmisteltiin tarkastus- omavalvonta- ja päivitystietojen standardia Lue lisää »
18.4.2016
Kaupankäynnin metsätietostandardien teemakokous 27.4.2016 klo 9-11 Lue lisää »
11.4.2016
Tarkastus- päivitys- ja omavalvontatietojen standardin teemakokous järjesteltään ti 26.4.2016 klo 13-15 Lue lisää »
7.4.2016
Valmistelutyöryhmän muistio Lue lisää »
3.2.2016
Ohjausryhmä hyväksyi ns. vuosikellon Lue lisää »
22.1.2016
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
18.1.2016
Päivityssanomien toteutus etenee työpajassa Lue lisää »
21.12.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
10.12.2015
Päivityssanomien teemakokouksen muistio Lue lisää »
23.11.2015
MainGroup -koodistoon ehdotettu lisäyksiä Lue lisää »
16.11.2015
Päivityssanomaa käsiteltiin teemakokouksessa Lue lisää »
3.11.2015
Metsätilastostandardin teemakokous Lue lisää »
23.10.2015
Valmistelutyöryhmän muistio Lue lisää »
2.10.2015
Kemerastandardien työversioita päivitetty Lue lisää »
16.9.2015
Kemerastandardien teemakokouksen muistio Lue lisää »
2.9.2015
Tilastostandardin teemakokous Lue lisää »
31.8.2015
Päivitystarpeita MKI- standardiskeemaan Lue lisää »
18.8.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
14.8.2015
Kemera-standardeja työstettiin teemakokouksessa Lue lisää »
17.6.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
5.6.2015
Kemera-standardien teemakokouksen muistio Lue lisää »
1.6.2015
Kemera-standardien päivitystarpeita kommentoitavaksi Lue lisää »
28.5.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
25.5.2015
MKI-standardin työversio valmistui teemakokouksessa Lue lisää »
2.4.2015
Valmistelutyöryhmässä mm. lisättiin WF-karttamerkkejä ja päivitettiin Kemera-standardeja Lue lisää »
12.3.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää »
10.2.2015
Valmistelutyöryhmä hioi Kemerastandardeja Lue lisää »
28.1.2015
Metsällisten tilastotietojen standardia valmisteltiin työpajassa Lue lisää »
15.1.2015
Mm. Kemeran sähköisiä sanomia hahmoteltiin valmistelutyöryhmässä Lue lisää »
2.1.2015
Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardien työversiot päivitetty Lue lisää »
9.12.2014
Ohjausryhmä kokoontui Lue lisää »
3.12.2014
Valmistelutyöryhmässä käsiteltiin mm. MKI-standardia Lue lisää »
3.11.2014
Valmistelutyöryhmä kokoontui. Katso muistio. Lue lisää »
21.10.2014
Valmistelutyöryhmä hioi MKI- ja päivitysstandardeja Lue lisää »
21.10.2014
Valmistelutyöryhmä hioi MKI- ja päivitysstandardeja Lue lisää »
22.9.2014
Metsävaratietojen standardista uusi versio käyttöön Lue lisää »
22.9.2014
MKI-standardien teemakokous 20.10.2014 Lue lisää »
22.9.2014
Metsävaratietojen standardista uusi versio käyttöön Lue lisää »
22.9.2014
Puunkorjuun ja metsänhoitotöiden standardien teemakokous 8.10.2014 Lue lisää »
22.9.2014
MKI-standardien teemakokous 20.10.2014 Lue lisää »
28.4.2014
Valmistelutyöryhmä kokoontui 28.4.2015 Lue lisää »