Tarkastustiedot

Tarkastustietojen standardin avulla voidaan välittää maastotarkastuksiin liittyviä tietoja järjestelmästä toiseen ja esim. maastossa maastotallentimella kerättyä tietoa ns. pääjärjestelmään. Tarkastustietojen standardi sisältää tällä hetkellä mm. metsänuudistamisen ja hakkuiden tarkastukset korjuujäljentarkastuksineen. Lisäksi tarkastustietojenstandardi sisältää valtion korvaamien riistavahinkoarvioiden tekemiseen tarvittavat tiedot sekä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain perusteella rahoitettujen töiden tarkastukset.

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsälainsäädännön valvonta. 2000-luvun alusta lähtien metsäkeskukset ovat käyttäneet Virta-tietojärjestelmää tarkastusten tekemiseen. Vuonna 2011 tehtiin Virta-järjestelmään myös riistavahinkotarkastusten tekemisen ominaisuudet. Tarkastustietojen standardi perustuu Virta-järjestelmällä tehtävien tarkastusten tietosisältöön. Suomen metsäkeskus uudistaa rahoituksen ja tarkastuksen tietojärjestelmänsä vuonna 2014

Tällä hetkellä standardia käytetään Suomen metsäkeskuksen sisäisessä käytössä sekä riistavahinkotarkastusten tietojen välittämiseen Riistavahinkorekisteriin. Standardi mahdollistaisi myös esim. korjuuvauriotarkastusten tietojen välittämisen hakkuiden toteuttajille sähköisessä standardimuodossa.

Tarkastustietojen standardi mahdollistaa tarkastusten tekemisen sekä yksittäisten puiden lukuun että koealakohtaisiin puustotunnuksiin perustuen. Standardi sisältää myös tiedot riistavahinkojen korvausmääristä.