Puunkorjuun ja metsänhoitotöiden toiminnanohjaus

Puunkorjuuseen ja metsänhoitotöiden toteuttamiseen käytettävät standardit on valmisteltu yhteistyössä WoodForce-projektin kanssa. WoodForce-palvelu on tietojärjestelmä, jonka Metsähallitus, Stora Enso ja Metsä Group ovat tilanneet Fifth Element Oy:ltä.

Puunkorjuuseen ja metsänhoitotöiden toteutukseen liittyvät standardit mahdollistavat sen, että puunkorjaaja ja metsänhoitotöiden toteuttaja saavat työssään tarvitsemansa tiedot. Näiden standardien välityksellä työn toteuttaja voi myös välittää erilaisia omavalvontaan ja laadunvarmistukseen liittyviä tietoja työn toteutuksen jälkeen. Näiden standardien avulla on mahdollista, että esim. koneyrittäjä voi käyttää hakkuukoneessaan samaa ohjelmistoa eri toimeksiantajia palvellessaan.

Syksyllä 2016 aloitettiin omavalvontatatiedon välittämiseen liittyvien metsätietostandardien luominen osana hallituksen kärkihankkeeseen kuuluvaa omavalvontahanketta. Pian työn alkamisen jälkeen todettiin, että toiminnanohjauksen sanomakokonaisuudessa löytyy jo valmiiksi kattava joukko sanomia omavalvontatiedon välittämiseen. Keväällä 2017 toiminnanohjauksen sanomiin tehtiinkin pieniä muutoksia, jotka mahdollistavat yhtenäisten rakenteiden käytön omavalvontatiedon välittämisessä sekä Woodforcen että kärkihankkeen omavalvonnan käyttötapauksissa.

Vuoden 2017 syksyllä alkoi toiminnanohjauksen standardiskeemojen integrointi muiden metsätietostandardien yhteyteen puunkorjuun ja metsänhoidon osalta. Vuonna 2017 aikana myös metsänparannukseen liittyvät sanomat on tarkoitus saada liitettyä sanomakokoinaisuuteen, ja koko puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardikokonaisuus virallistettiin lopulta keväällä 2018.