Päivityssanomat

Kohteiden toteumatietojen sanomakokonaisuudella voidaan välittää kohteilla (esim. metsikkökuvioilla) tehtyihin toimenpiteisiin liittyvää toteumatietoa. Toimenpiteiden toteumatietona on mahdollista esim. hakkuun tapauksessa töiden päättyessä välittää metsävaratietoja päivittävänä viestinä hakkuun jälkeiset puustotiedot.

Kohteiden toteumatietoina voidaan tässä yhteydessä käsittää mm. paikkatiedot (mikä alue on toteutettu), erilaiset toteutusdokumentit (liitetiedostot) tai muut tunnistettavissa olevat toteumat (määrät, päivämäärät, pinta-alat jne.). Sanomakokonaisuuteen ei ole toistaiseksi kaikkia toteumatiedon lajeja lisätty, mutta näitä voidaan täydentää standardointiprosessissa sitä mukaa kun tarpeita toimijoiden taholta esitetään.