Metsävaratiedot (MV)

Metsävaratietojen standardi (MV) on ensimmäinen metsätietostandardeista ja sen ensimmäinen versio valmistui vuonna 2009. Se on alun perin tarkoitettu määrittelemään kuviomuotoisen metsävaratiedon tietosisältö kiinteistöittäin. Metsävaratietojen standardi sisältää määrittelyt mm. puustoa, maaperää, toteutettuja ja suunniteltuja toimenpiteitä, hakkuissa kertyviä puutavaralajeja sekä käytön rajoituksia kuvaavista tiedoista kuvioittain. Metsikkökuvioiden rajat sisältyvät standardin mukaiseen metsävaratietoon GML-muodossa.

Metsäsuunnittelussa, puukaupassa ja metsäpalveluiden toteutuksessa toimivat organisaatiot hyödyntävät standardin mukaista metsävaratietoa metsätietojärjestelmissään. Metsävaratietostandardin avulla voidaan välittää suurin osa metsäsuunnittelutiedosta järjestelmästä toiseen. Kun tietojärjestelmät noudattavat metsävaratietostandardia, metsänomistaja voi hyödyntää julkisin varoin kerättyä metsävaratietoa metsäsuunnitelman pohja-aineistona riippumatta siitä, mitä suunnitteluohjelmistoa metsäsuunnitelman laatija käyttää.

Suomen metsäkeskus kerää lakisääteisesti yksityismetsien metsävaratietoa Aarni- metsävaratietojärjestelmään metsävaratietostandardin muodossa. Suomen metsäkeskuksen metsävaratietokannasta tietoja jaetaan toimijoille Metsään.fi –palvelun kautta standardimuodossa. Metsänomistajat voivat tarkastella standardin mukaisia metsävaratietojaan Metsään.fi –palvelussa.

Metsätietolain uudistuksen myötä vuonna 2018 perinteisen XML-muotoisen metsävaratietostandardin ohelle kehitettiin uusi GeoPackage-formaatin kuviomuotoisen metsävaratiedon standardi. Uusi standardi mahdollistaa avoimelle metsätiedolle tyypillisen massatiedonsiirron huomattavasti XML-muotoista sanomaa paremmin.  Tietosisällön osalta XML-muotoisessa ja GeoPackage-muotoisessa metsävaratietostandardissa on pyritty mahdollisimman suureen yhtenevyyteen, mutta tiedonsiirtoformaattien lähtökohtaiset eroavaisuudet eivät mahdollista täyttä yhteneväisyyttä. Lisäksi merkittäviä eroja on esimerkiksi metsänomistajan ja kiinteistön tietojen esittämisessä.

GeoPackage-muotoista, julkisin varoin kerättyä metsävaratietoa on saatavilla myös Metsään.fi-palvelusta.