Metsävaratiedon päivityspyyntö

Metsävaratiedon päivityspyyntö on uusi sanomatyyppi, jonka kehitys aloitettiin keväällä 2018. Metsävaratiedon päivityspyynnön tarkoituksena on mahdollistaa metsävaratietoon liittyvien muutosten ilmoittaminen eri tietojärjestelmien välillä. Sanoma on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen, ja sanoman keskeisin elementti päivityksen kohteena olevaan alueen liittyvä paikkatieto. Yksinkertaisimmillaan metsävaratiedon päivityspyynnössä voidaan (hieman yleistäen ilmaustuna) esimerkiksi kuvata vain päivitettävän alueen rajat paikkatietona, ja yhdellä koodilla tieto siitä, että alueelle on tehty harvennus.

Metsävaratiedon päivityspyynnössä hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevista standardeista löytyviä tietorakenteita. Metsävaratietoa voidaan periaatteessa päivittää joillakin jo olemassa olevilla sanomilla, mutta metsävaratiedon päivityspyyntö on päivityksiin erityisesti suunniteltu, rakenteeltaan kevyt ja yksinkertainen sanoma. Sanomaan ollaan tällä hetkellä suunniteltu viisi eri käyttötapausta, jotka ovat:

  • inventointipuustotiedot
  • kasvupaikkatiedot
  • käytönrajoitteet
  • erityispiirteet
  • toimenpiteen toteumatiedot

Sanoman kehitys jatkuu edelleen, ja ensimmäistä virallista versiota ollaan suunniteltu loppuvuodelle 2018.