Metsätilastot

Metsätilastostandardin sanomien avulla metsäalan toimijat voivat toimittaa tilastointiin käytettäviä tietoja toiminnastaan tilastoviranomaisena toimivalle Luonnonvarakeskukselle. Metsätilastostandardi mahdollistaa puukaupan määrä- ja hintatilastotietojen toimittamisen, sekä metsänhoidon määrä- ja hintatilastotietojen toimittamisen. Puukaupan ja metsänhoidon kokonaisuudet olivat alkujaan omia standardikokonaisuuksiaan, mutta vuoden 2016 lopulla ne yhdistettiin yhdeksi metsätilastostandardiksi.

Puukaupan osalta standardi sisältää tiedot ostetuista puumääristä ja niiden hinnoista puukauppatavoittain, puutavaralajeittain, hakkuutavoittain ja kunnittain. Luke yleistää tiedot seitsemälle suuralueelle ennen tietojen julkaisemista. Metsänhoidon osalta standardi toimii vastaavalla tavalla kuin puukaupassakin, eli standardin avulla välitetään tieto työlajista ja toteutetusta työn määrästä.

Kaikki puunostajat eivät vielä ole siirtyneet standardin mukaiseen sähköiseen tietojen siirtoon, mutta vastaanottavan rajapinnan ja standardin puolesta kaikki puukaupan ja metsänhoidon tilastotiedon keruu voitaisiin tehdä metsätietostandardia hyödyntäen.