Hilamuotoinen metsävaratieto

Hila- ja mikrokuviomuotoisen metsävaratiedon standardin avulla voidaan välittää esim. laserkeilausaineistosta tulkittua hilamuotoista metsävaratietoa tiedon jatkojalostajille. Suomessa on muutama laserkeilaustulkintaa tekevä yritys ja muutama suuri metsäalan organisaatio, jotka hyödyntävät tulkittua aineistoa järjestelmissään. Ennen hilamuotoisen metsävaratiedon standardin valmistumista eri organisaatioiden välille oli vakiintunut useita erilaisia tiedonsiirtomäärittelyjä. Toistaiseksi toimijat eivät ole luopuneet ennen standardin valmistumista käyttämiensä tiedonsiirtomuotojen käytöstä.

Hila- ja mikrokuviomuotoisen tiedon standardi sisältää paljon samoja tietoja ja koodistoja kuin kuviomuotoisen metsävaratiedon standardikin. Koska hilamuotoista tietoa ei kuitenkaan ole sidottu kuviorajoihin ja kiinteistöihin, mahdollistaa se joustavamman käsittelykuvioiden muodostamismahdollisuuden. On jopa mahdollista,  että seuraavan sukupolven metsävaratietojärjestelmä (ns. Forest Big Data) voisi nojautua hila- ja mikrokuviomuotoisen metsävaratiedon standardin pohjalta kehitettyyn tietosisältöön.

Keväällä 2016 hilastandardiin tehtiin toimijoiden esityksestä muutoksia. Merkittävimpänä muutoksena on hilastandardin formaatin vaihtuminen XML-skeemasta GeoPackage-formaatin mukaiseen ratkaisuun. Perusteena formaatin vaihtamiselle oli XML-skeeman huono sopivuus laajojen paikkatietoaineistojen siirtämiseen. Uusi hilastandardiformaatti on valmis, mutta sitä ei ole toistaiseksi hyödynnetty laajamittaisessa käytössä.

Uusi metsätietolaki (lopullisesta muodostaan riippuen) voi toteutuessaan nostaa hilamuotoisen metsävaratiedon standardin käyttötarpeen aivan uudelle tasolle, mikäli henkilötiedoista riisutun, hilamuotoisen metsävaratiedon luovutuksen rajoitteet poistuvat lainsäädännöstä.