Standardit

Metsätietostandardit (linkki standardien julkaisusivustolle)

Tietojärjestelmien käyttämät metsätietostandardit ovat julkaistut xml-skeemadokumentaatioina. Skeema määrittelee tiedon rakenteen ja sisällön siten, että eri tietojärjestelmät voivat vaihtaa keskenään standardin mukaista tietoa. Vasemmalla olevissa linkeissä on kerrottu eri metsätietostandardien käyttötarkoituksista.

Valmiita metsätietostandardeja ovat kuviomuotoisen metsävaratiedon standardi, erityispiirretietojen standardi, hila- ja mikrokuvomuotoisen metsävaratiedon standardi, puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardikokonaisuus, puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen standardi sekä ja metsäkeskussanomien osalta kemera-hakemus, kemera-toteutusilmoitus ja metsänkäyttöilmoitus.

Parhaillaan tekeillä olevia standardointitöitä ovat puunkorjuun ja metsänhoitotöiden toteuttamisen standardit (yhteistyössä WoodForce-projektin kanssa), omavalvontaan ja tarkastustietoihin liittyvät standardit, Kemera-päätössanoma ja luontolaatuarviointistandardi. Metsäkeskussanomien osalta hirvivahinkoilmoitus viimeistellään syksyllä 2017. Puukauppastandardeihin saattaa vuoden 2017 aikana tulla vielä pieniä muutoksia, ja syksyllä 2017 mahdollisesti otetaan uutena kokonaisuutena käsittelyyn metsätieasioihin liittyvä standardit.

Standardien käyttö -sivulla on lueteltu metsätietostandardeja hyödyntäviä sovelluksia.

Standardien dokumentaatiot ja skeematiedostot löytyvät erilliseltä julkaisusivustolta.