Standardit

Metsätietostandardit (linkki standardien julkaisusivustolle)

Tietojärjestelmien käyttämät metsätietostandardit ovat julkaistut xml-skeemadokumentaatioina. Skeema määrittelee tiedon rakenteen ja sisällön siten, että eri tietojärjestelmät voivat vaihtaa keskenään standardin mukaista tietoa. Vasemmalla olevissa linkeissä on kerrottu eri metsätietostandardien käyttötarkoituksista.

Valmiita metsätietostandardeja ovat kuviomuotoisen metsävaratiedon standardi, erityispiirretietojen standardi, hila- ja mikrokuvomuotoisen metsävaratiedon standardi, puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardikokonaisuus, puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen standardi sekä ja metsäkeskussanomat (metsänkäyttöilmoitus, kemera-sanomat, sekä hirvivahinkoilmoitus). Vastikään vuoden 2018 aikana julkaistuja uusia virallisia standardisanomia ovat puunkorjuun- ja metsähoidon toiminnanohjauksen sanomakokonaisuus sekä omavalvonnan sanomat.

Parhaillaan standardointifoorumilla työskennellään metsävaratiedon päivityspyynnön parissa, ja sanoman ensimmäinen virallinen versio on tarkoitus saada julkaistuksi vuoden 2018 aikana. Lisäksi syksyn 2018 selvitetään metsätietostandardoinnin yhteyttä Väestörekisterikeskuksen kehittämän Y-alustan kanssa, suunnitellaan standardin laajan erityispiirrekoodiston uudelleenjaottelua, ja pohditaan metsänhoitosuositusten digitalisoinnin ja metsätietostandardoinnin välistä liittymäpintaa.

Standardien käyttö -sivulla on lueteltu metsätietostandardeja hyödyntäviä sovelluksia.

Standardien dokumentaatiot ja skeematiedostot löytyvät erilliseltä julkaisusivustolta.