Valmistelutyöryhmän toimintatavat

Metsätietostandardien valmisteltutyöryhmän toimintatavoiksi ovat vakiintuneet ns. yleiskokoukset, teemakokoukset ja työpajat. Valmistelutyöryhmän toiminta on avointa kaikille asiasta kiinnotuneille ja toiminnasta tiedotetaan tällä standardointityön esittelysivustolla sekä valmistelutyöryhmän sähköpostijakelulistalla.

Valmistelutyöryhmän yleiskokouksissa käydään läpi työn alla olevien standardointitöiden tilanne sekä suunnitellaan standardien tietosisältöä ja standardeihin tarvittavia päivityksiä. Valmistelutyöryhmässä sovitaan myös siitä, milloin uusi standardi tai olemassa olevaan standardiin tehdyt päivitykset esitetään hyväksyttäviksi ohjausryhmälle.

Teemakokouksia järjestetään silloin, kun on tarve järjestää vain tietyn sandardin tai standardikokonaisuuden kehittämiseen keskittyvä työkokous. Teemakokouksen kutsu lähetetään kaikille valmistelutyöryhmän jäsenille, mutta siihen osallistuvat yleensä vain kyseisessä teemakokouksessa työstettävän standardin erityisasiantuntijat.

Työpaja on työkokous, johon osallistuvat asiantuntijat sovitaan valmistelutyöryhmän kokouksessa.Työpajaa käytetään toimintatapana silloin, kun katsotaan, että tiettyjen asian kannalta keskeisten asiantuntijoiden on syytä kokoontua asiaa valmistelemaan, ennen kuin käsittelyä on tarkoituksenmukaista jatkaa koko valmistelutyöryhmän voimin.