Standardien käyttö

Metsätietostandardeja hyödyntäviä sovelluksia ovat mm. Aarni-metsävaratietojärjestelmä, Metsään.fi asiointipalvelu, sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi, Metsäkeskuksen viranomaistoiminnoissa käytettävä KantoRiihi-järjestelmä, TAPIO ForestKIT metsävarojen hallinnan järjestelmä, Luken puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen vastaanottorajapinta, Maanmittauslaitoksen JAKOkii-tietojärjestelmä, Savcor ERP raaka-ainehallinta, Stora Enso Metsän LYNX-metsävaratietojärjestelmä, Silvadatan Silva-Metsävara-ohjelma, UPM-Kymmene Oyj:n For-IT ja Tornator Oyj:n TornaApps toiminnanohjausjärjestelmä.