Metsätietojen standardointiprosessi

Metsätietojen standardointia toteutetaan avoimena yhteistyönä, johon kaikki kiinnostuneet asiantuntijat ja sovelluskehittäjät ovat tervetulleita mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö johtaa standardointityön ohjausryhmää ja toteutuksen vastuuorganisaatio on Suomen metsäkeskus, joka vetää metsätietostandardien valmistelutyöryhmää. Standardien kehittämistyöhön ovat vapaaehtoisuuden pohjalta osallistuneet kaikki keskeiset metsäalan organisaatiot sekä monet sovelluskehitystä tekevät yritykset.

Ohjausryhmään kuuluvat Niina Riissanen MMM (pj.), Jari Ala-Ilomäki LUKE, Tapio Räsänen Metsäteho Oy, Risto Laamanen Metsähallitus, Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut,  Ari Mikkilä Stora Enso, Olli Leino Metsä Group, Timo Niemelä UPM, Mikko Palojärvi Trimble, ja Janne Loikkanen Bitcomp Oy. Suomen metsäkeskuksen julkisten palveluiden yksikössä standardointityön projektiryhmään kuuluvat Heikki Eronen ja Eeva Hiltunen. Metsätietojen standardoinnin valmistelutyöryhmää vetää Suomen metsäkeskuksen Heikki Eronen. Standardiskeemojen kirjoittamisen toteuttaa kilpailutettuna ostopalveluna Bitcomp Oy.

Uusien standardien kehittäminen ja valmiiden standardien ylläpito toteutetaan kokoonpanoltaan vaihtelevan valmistelutyöryhmän toimesta. Valmistelutyöryhmän sähköpostilistalle pääsee mukaan ilmoittautumalla ryhmän vetäjälle Heikki Eroselle heikki.eronen@metsakeskus.fi. Valmistelutyöryhmä määrittelee ja kirjoittaa uusien standardien skeemamäärittelyt sekä valmiiden standardiskeemojen ylläpitopäivitykset.

Valmistelutyöryhmän työskentely tapahtuu työkouksissa, joita järjestetään tilanteen mukaan sekä kokoontumisina että etäyhteyksien välityksellä. Ohjausryhmä ohjaa valmistelutyöryhmässä tehtävää työtä sekä tekee kokouksissaan päätökset uusien standardien ja päivitysversioiden hyväksymisestä.

LISÄTIETOJA

Heikki Eronen
Puh. 029 432 4523
heikki.eronen@metsakeskus.fi