Standardien laadinta

Standardeihin ja avoimiin rajapintoihin perustuvat ratkaisut ovat osoittautuneet toimivaksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi toteuttaa tietojärjestelmiä. Metsätietojen standardointityössä määritellään xml-skeemoja, jotka mahdollistavat standardimuotoiset tiedonsiirrot, tietojärjestelmien kustannustehokkaan toteuttamisen sekä toimivan tietoinfrastruktuurin rakentamisen metsäalalle.

Metsätietostandardeja käytetään jo useissa tietojärjestelmissä ja valmistelutyöryhmä tekee standardien kehittämisessä ja ylläpidossa aktiivista yhteistyötä metsäalan sovelluskehittäjien kanssa. Varsinainen sovelluskehitys on kuitenkin rajattu tämän yleishyödyllisen standardointityön ulkopuolelle.

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa standardointityön ohjausryhmää ja toteutuksen vastuuorganisaatio on Suomen metsäkeskus. Standardien kehittämistyöhön ovat osallistuneet myös monet muut metsäalan organisaatiot sekä yksityiset yritykset.

Uusien standardien kehittäminen ja valmiiden standardien ylläpito toteutetaan kokoonpanoltaan vaihtelevan valmistelutyöryhmän toimesta. Standardointityöhön osallistuminen on vapaaehtoista ja avointa. Valmistelutyöryhmän sähköpostilistalle pääsee mukaan ilmoittautumalla ryhmän vetäjälle Suomen metsäkeskuksen Heikki Eroselle heikki.eronen@metsakeskus.fi .

Valmiit xml-skeemat sekä valmisteilla olevien xml-standardien luonnokset löytyvät metsätietostandardien julkaisusivuilta osoitteesta http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/

Lisätietoja: Heikki Eronen, Suomen metsäkeskus, heikki.eronen@metsakeskus.fi