Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 8.2.2017 muistio

Puukauppastandardien kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokous 8.2.2017 klo 13-15

Osallistujat: Heikki Eronen SMK, Eeva Hiltunen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Risto Juntunen Suomen Puukauppa, Markku Ekdahl MTK, Rami Koivula Karttakeskus, Tuukka Tuomola Silvadata

Tausta:

Valmistelutyöryhmän kokouksessa 31.1.2017 Risto Juntunen kertoi, että Suomen Puukauppa Oy:llä on kehitysehdotuksia puukauppastandardeihin. Yleiskokouksessa näistä kehitysehdotuksista kuultiin alustavasti, ja päätettiin järjestää aiheeseen syventymistä varten työpaja. Sovittiin myös, että tässä työpajassa käsiteltäisiin kauppavalmiin kohteen kuulumisia, sekä Tornatorin suunnalta ehdotettuja lisäyksiä metsätietostandardien koodistoihin.

Käsitellyt asiat:

Suomen Puukauppa Oy:n kehitysehdotukset

Suomen Puukauppa Oy ehdottaa monikkorakenteiden mahdollistamista useisiin puukauppastandardien osioihin. Tällä tarkoitetaan esim. sitä, että yksittäisen tarjouspyynnön (CallForOffer) sijaan tuettaisiin yhtä tai useampaa tarjouspyyntöä (CallForOffers). Suomen Puukauppa Oy:n liiketoiminnan kannalta muutostarve on olennaisen tärkeä. Toisaalta SE:n ja Tornatorin välinen puukaupan sanomaliikenne on rakennettu nykyisen mallin mukaisesti (tuki vain esim. yhdelle tarjoukselle). Todettiin, että olisi järkevää kokeilla toimintamallia, joka mahdollistaa molemmat viestintätavat. Päätettiin lisätä standardoinnin julkaisusivulle uusia sanomia, jotka ovat Tarjouspyynnöt, Tarjouspyynnöt julkisuustiedoin, Tarjoukset, Yhteydenottopyynnöt, Tarjouksen hyväksynnät sekä Puukaupan tarjouspyynnön kuittaukset. Samalla poistetaan julkaisusivuston taulukosta vuonna 2011 virallistetut vanhat puukaupan sanomat. Tarkempi tekninen dokumentaatio esitetystä muutoksesta julkaistaan julkaisusivustolta löytyvässä puukauppastandardien muutosdokumentissa (https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20161223.pdf), ja ehdotuksia esitellään valmistelutyöryhmän kokouksessa 15. maaliskuuta 2017.

Suomen Puukauppa Oy ehdottaa, että esim. tarjouspyynnön työmaatietojen alta löytyvään puutavaralajitietoon (Assortment) liittyvät tiedot AssortmentCode ja AssortmentName tulisi saada mukaan myös puukaupan kuvion tietoihin. Päätettiin, että Bitcomp valmistelee muutosesityksen puukauppastandardien muutosdokumenttiin, ja asiaa tarkastellaan maaliskuun yleiskokouksessa.

Tämän lisäksi puukaupan yhteydenottopyynnön (ContactRequest) alle päätettiin lisätä liitetiedostot mahdollistava Documents-elementti (jonka olla lista liitteistä).

Tapio Oy:n ”kauppavalmis kohde” –hanke ja metsätietostandardit

Ari Kotiharju kertoi Tapiossa käynnistyneestä kauppavalmis kohde -hankkeesta. Tapio ja Suomen Puukauppa Oy ovat pitäneet aiheen tiimoilta yhteisen palaverin. Palaverin keskeinen viesti metsätietostandardoinnin kannalta on, että kauppavalmiin kohteen kehitystyö tulee sitoa läheisesti metsätietostandardin kehitystyöhön. Tapiossa työ on käynnistynyt ja hanketta edistetään vahvasti kuluvan kevään aikana. Alan toimijoista on muodostettu kommentointiryhmä seuraamaan ja kommentoimaan hankkeen kehitystä. Hankkeessa hyödynnetään sitä työtä, jota metsätietostandardoinnissa syksyllä 2016 tehtiin. Tapio keskittyy hankkeessaan tänä vuonna lähtökohtaisesti vain puukauppaan, hoitotöiden osalta työn edistämisen ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa.

Standardoinnin kannalta seuraavaksi askeleeksi sovittiin, että Bitcomp tuottaa puukaupan tarjouspyynnön rakenteista Excel-tiedoston, joka toimitetaan Tapiolle. Tavoite Excelin toimituspäivälle on 22. helmikuuta. Tiistaina 28.2. klo 12-14 järjestään aiheeseen liittyvä puukauppastandardien teemakokous, jossa keskustellaan kauppavalmiin kohteen tietomallista ja mm. arvioidaan, onko puukaupan rakennetta kuvaavia exceleitä syytä tuottaa lisää. Kotiharju esitti myös ajatuksen, että mikäli standardi-XML:n sisään olisi mahdollista kirjoittaa normaalia pidempi selitysteksti, voitaisiin kauppavalmiin kohteen ohjetta kirjoittaa osittain suoraan osaksi metsätietostandardia.

Koodistolisäykset

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin Tornatorin suunnalta esitetyistä lisäyksistä metsätietostandardien koodistoon. Tornator on ehdottanut standardikoodistojen yhtenäistämistä uhanalaisten lajien toimintamallin mukaiseksi (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt). Sovittiin, että Bitcomp käy läpi nykyiset koodistot ja lisää sinne puuttuvat esitetyt koodit. Asiaan palataan yleiskokouksessa 15. maaliskuuta.