Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 5.4.2017 muistio

Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokous 5.4.2017 klo 13-15 online-kokouksena

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Veijo Loponen Metsä Group, Markku Ekdahl MTK (jonka yhteyden kautta mukana myös Suomen Puukauppa Oy:tä edustaen Juntunen, Järvinen ja Leppälä).

Puukaupan ”checklist” ja puukaupan rakenteita kuvaava Excel:

Janne Loikkanen kuvasi Bitcompin laatimaa luonnosta puukaupan tarkistuslistan toteuttamisesta osaksi puukaupan tarjouspyynnön sanomaa. Tarkistuslista voisi olla standardoitu puukaupan tiedonsiirrossa kulkeva lista asioista, joihin on syytä ottaa kantaa puukauppaa tehdessä. Listaan merkittäisiin kun kukin asia on tullut hoidetuksi. Ari Kotiharju kommentoi tarkistuslistaan liittyen, että pitkä tarkistuslista voi olla toimiva ajatus, mutta tarkistuslistan idea voisi olla se että siinä huomioitaisiin ennen kaikkea ne asiat, joihin standardi ei muuten pakota ottamaan kantaa esim. elementin pakollisuuden muodossa. Näin ollen listalta löytyisi niitä elementtejä, jotka on standardissa syystä tai toisesta hankala merkitä pakolliseksi, mutta joihin tulisi kuitenkin puukaupassa ehdottomasti ottaa kantaa. Tapiossa työssä tuotettavassa ohjeistuksessa huomioidaan kaikki asiat jotka puukaupassa tulee tehdä tai ottaa huomioon, mutta Tapiolla ei sinänsä ole kantaa siihen kuinka tämä huomioonottaminen on teknisesti toteutettu metsätietostandardissa.

Edellisissä kokouksissa esillä ollut puukaupan rakenteita kuvaavan Excel-tiedoston elementtikuvauskenttiin on Tapion toimesta alustavasti tuotettu sisältöä, mutta työhön käydään pääasiallisesti vasta huhtikuun aikana.

Työn jatko ja aikataulutus:

Suomen Puukauppa Oy:n terveisinä Risto Juntunen totesi, että heillä on tällä hetkellä varsin kiireistä aikaa sovelluskehityksen tiimoilta, ja kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen lisäämistä standardiin ei odoteta heidän puolestaan heidän seuraavaan julkaisuunsa. Myöhemmissä versioissa tarve kauppavalmiille/korjuuvalmiille kohteelle puukauppastandardeissa on.

Todettiin, että kauppavalmis/korjuuvalmis kohde ei tule kesäkuussa lukittavaan skeemapakettiin v10, vaan kokonaisuus on enemmänkin skeemapaketin v11 asiaa.

Heikki Eronen pohti, olisiko kauppavalmiin/korjuuvalmiin kohteen standardointityön edistämisen kannalta järkevää toistaiseksi odottaa Tapiossa tapahtuvan työn etenemistä, ja muuttaa kokouskäytäntöä yleisistä teemakokouksista työpajatoimintaan.

Bitcomp toimittaa Tapiolle listauksen siitä, kuinka puukaupan muutosdokumentissa (https://extra.bitcomp.fi/metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20170228.pdf) kuvatut kauppavalmiin kohteen tiedot kuvattaisiin standardissa, ja tiedon siitä mitä listassa kuvattuja tietoja standardissa ei vielä ole määritelty mitenkään.

Seuraava kokous:

Päätettiin, että työtä jatketaan seuraavan kerran standardoinnin projektiryhmän (Eronen + Bitcomp) ja Tapion välisenä työpajana 24. huhtikuuta klo 14-16. Muutkin ovat tervetulleita työpajaan, mutta kalenterikutsu laitetaan oletuksena vain mainitulle jakelulle.