Päivitystarpeita MKI- standardiskeemaan

Hei

MKI-standardisanoman (metsänkäyttöilmoitus) testauksen valmisteluissa ovat tulleet esiin seuraavat päivittämistarpeet julkaisusivustolta löytyvään työversioon MKI_T http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#VersionTable . Koska seuraava valmistelutyöryhmän kokous on sovittu pidettäväksi vasta 22.10.2015, toivon kommentteja sähköpostitse ari.kotiharju@tapio.fi tai tämän artikkelin kommenttiosaan, mikäli esitetyt päivitykset eivät ole mielestänne toteuttamiskelpoisia.

T: Ari Kotiharju

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><SenderEmail>

 

– Muutetaan elementti vapaavalintaiseksi

– Täydennetään kommenttikenttää tekstillä ”Selain-lähetyksen palautteet lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen”

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><DeclarationReference>

 

– Täydennetään kommenttikenttää tekstillä ”Ilmoituksen lähettäjän antama ilmoituskohtainen, valtakunnallisesti yksilöivä viite. Ilmoitusviitteen muodostamissääntö: lähettäjän organisaatiotunnus, vuosi, lähettäjän antama ilmoituksen yksilöivä tunnus. Lähettävän organisaation tunnukset: Metsähallitus=M-H, Foria=FOR, Metsämannut=M-M, Metsänhoitoyhdistys=MHY, Stora Enso=S-E, Tornator=TOR, UPM-Kymmene=UPM, Metsäliitto=M-L, Muu organisaatio=MUU. Esim. MHY2003999999999999999999999. Jos siirtotiedostossa käytetään MUU-organisaatiotunnusta, on siitä oltava yhteydessä tiedonsiirtopalvelun ylläpitäjään.”

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><DeclarationTextInformation>

 

– Muutetaan elementti vapaavalintaiseksi

– Täydennetään kommenttikenttää tekstillä ”Metsänkäyttöilmoituksen lisätiedot”

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><SpecialPermission>

 

– Täydennetään kommenttikenttää tekstillä ”Haetaanko poikkeusta määräajasta”

 

———————-

 

ContactInformationType > NameAndOrganizationGroup

 

– Varmistetaan, että henkilönimen ja organisaationimen käyttö on yhtä aikaa mahdollista

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><DeclarationRealEstates><ProcessingAreas><ProcessingArea id=””><DeclarationStands>

 

– Lisätään <DeclarationStand> -elementille vapaavalintainen id-attribuutti

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><DeclarationRealEstates><ProcessingAreas><ProcessingArea id=””><DeclarationStands><DeclarationStand><DeclarationStandReference>

 

– Täydennetään kommenttikenttää tekstillä ”Ilmoituksen lähettäjän antama kuviokohtainen, valtakunnallisesti yksilöivä viite. Kuvioviitteen muodostamissääntö: lähettäjän organisaatiotunnus, vuosi, lähettäjän antama kuvion yksilöivä tunnus. Lähettävän organisaation tunnukset: Metsähallitus=M-H, Foria=FOR, Metsämannut=M-M, Metsänhoitoyhdistys=MHY, Stora Enso=S-E, Tornator=TOR, UPM-Kymmene=UPM, Metsäliitto=M-L, Muu organisaatio=MUU. Esim. 01MHY2003999999999999999999999. Jos siirtotiedostossa käytetään MUU-organisaatiotunnusta, on siitä oltava yhteydessä tiedonsiirtopalvelun ylläpitäjään.

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><DeclarationRealEstates><ProcessingAreas><ProcessingArea id=””><DeclarationStands><DeclarationStand><StandNumber>

 

– Kuvionumeron pituutena sallitaan vähintään viisi merkkiä

 

———————-

 

<ForestCentreMessage id=””><ForestUseDeclaration id=””><DeclarationRealEstates><ProcessingAreas><ProcessingArea id=””><DeclarationStands><DeclarationStand><Area>

 

– Täydennetään kommenttikenttää tekstillä ”Kuvion kokonaispinta-ala hehtaareina (geometrian pinta-ala)”