Ohjausryhmän kokouksen 13.12.2016 muistio

Kokouksessaan 13.12.2016 metsätietostandardoinnin ohjausryhmä päätti, että myös ohjausryhmän kokousmuistiot tullaan julkaisemaan metsätietostandardoinnin esittelysivustolla.

Metsätietostandardoinnin ohjausryhmän kokous 13. joulukuuta 2016 klo 9 – 10.30.

Paikka neuvotteluhuone Tankar, Suomen metsäkeskuksen Pasilan toimipiste, Pasilanraitio 9 (6. krs), Helsinki. Lisäksi etäyhteysmahdollisuus Lync-kutsun kautta.

Läsnä:

Niina Riissanen, MMM, pj
Eeva Hiltunen, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, sihteeri (etänä)
Jorma Jyrkilä, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut (etänä)
Risto Laamanen, Metsähallitus
Jari Ala-Ilomäki, Luke (etänä)
Tapio Räsänen, Metsäteho Oy
Mikko Palojärvi Silvadata Oy (etänä)
Heikki Eronen, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, esittelijä

Poissa: Ari Mikkilä, Stora Enso/ Olli Leino, Metsä Forest
Jani Kaskinen, Silvadata

Projektin ohjausryhmän kokous 4/2016
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Standardointityön organisointi
Keskusteltiin ohjausryhmän kokoonpanosta. Esityksiä ohjausryhmän uusista jäsenistä on toivottu valmistelutyöryhmän kokouksissa marraskuussa ja joulukuussa. Uusia ehdokkaita ei toistaiseksi ole ilmoittautunut.
Päätös: Todettiin tilanne ja käytiin keskustelua ohjausryhmän kokoon-panosta. Pyydetään standardointityön toteuttajan edustaja mukaan ohjausryhmään. Tällä hetkellä edustaja on Janne Loikkanen Bitcompista.

4. Paikkatietomarkkinat 8.-9.11.2016
Metsätietostandardointia esiteltiin marraskuussa Paikkatietomarkkinoilla Metsäkeskuksen tiskillä.
Päätös: Kuultiin kuulumiset Paikkatietomarkkinoilta ja todettiin tilanne.

5. Standardien kehittämisen ajankohtaiset asiat
 Puukauppa
— Erityishuomiona ”korjuuvalmis leimikko”
 Metsätilastot
 Muut ajankohtaiset kehittämisasiat
Päätös: Todettiin ajankohtaisten standardien tilanne, ja virallistettiin puukauppastandardien ja tilastostandardien sanomat.

6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja 2016 loppuraportti
Käytiin v 2017 suunnitelmaa läpi keskustellen pääpiirteistä, jotka ovat:
– Tarkastustieto- ja omavalvontastandardit virallistettu 6/2017.
– Puukauppastandardien muutostarpeisiin vastattu
– Puunkorjuun ja toiminnanohjauksen standardit virallistettu 12/2017.
– Luontolaatustandardit virallistettu 6/2017.
– Metsävaratiedon hilastandardi virallistettu 6/2017
– Kansallisen palveluväylän käyttöönotossa varaudutaan työtarpeisiin koko vuoden ajalle
– Seurataan Forest Big Data –palvelualustan pilottihankkeen kehitystä ja varaudutaan työtarpeisiin
Vuoden 2016 loppuraportti ei ole vielä valmis, vaan se toimitetaan ohjausryhmälle kommentoitavaksi sähköpostitse ennen joulua.
Päätös: Todettiin tilanne ja hyväksyttiin suunnitelma lisäämällä luvun 4 taulukkoon maininta metsätietietojärjestelmästä sekä poistamalla taulukosta kohta 10 sekä 14 (tulevien vuosien suunnitelma, seminaarin järjestäminen).

7. Muut asiat, seuraava kokous
Metsäkeskussanomien muutosten virallistaminen voidaan tehdä sähkö-postitse joulukuussa tai tammikuun alussa. Muutos koskee Kemeran toteutusilmoitusten poistumaluokkia (lisätään 9, 10, 11 ja 12) ja se tehdään Kemeran toteutusilmoitusten osalta metsäkeskussanomien skeemaversioon 9.22.
Kemeran toteutusilmoitusten poistumaluokkien lisäksi muutosta on tulossa myös kuviomuotoisen metsävaratiedon kiinteistön nimikentän pituuteen, sitä kasvatetaan 30 merkistä 120 merkkiin sekä henkilön yhteystietoihin lisätään osavaltio. Näillä on vaikutusta Kemera-sanomien lisäksi myös metsänkäyttöilmoitukseen.
Seuraava kokous järjestetään 2.6.2017 klo 9 – 11 Pasilassa + Lync-yhteytenä.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.
Muistion laati Eeva Hiltunen