Ohjausryhmä hyväksyi ns. vuosikellon

Ohjausryhmä hyväksyi 28.1.2016 pitämässään kokouksessa jo aiemmin vakiintuneen ns. vuosikello käytännön. Vuosikellolla tarkoitetaan sitä, että virallisten standardien uudet päivitysversiot suositellaan otettavaksi käyttöön käyttöönottopäivänä kesäkuussa tai joulukuussa. Päivitysversiot julkaistaan ja hyväksytään ohjausryhmässä n. 2 kk aiemmin, jotta sovelluskehittäjille jää aikaa varautua päivitykseen. Hyväksyessään uuden version ohjausryhmä tekee suosituksen käyttöönottopäivämäärästä (kesäkulle tai joulukuulle).

Seuraavan kerran ohjausryhmä kokoontuu 18.4.2016, jolloin voidaan päättää uusista versioista, jotka voidaan ottaa käyttöön kesäkuussa 2016.