Muistio: puukauppastandardien teemakokous 11.8.2016 klo 9-11

Puukauppastandardien teemakokouksen 11.8.2016 klo 9-11 muistio:

Osallistujat: Tuula Kuisma Stora Enso, Veijo Loponen Metsä Group, Janne Loikkanen Bitcomp, Eetu Myöhänen Bitcomp, Heikki Eronen SMK, Suomen Puukauppa Oy:tä edustivat Jarmo Kontio, Tuukka Tuomola, Sauli Hartikainen, Timo Järvinen, Henrik Hegli, Markku Ekdahl, Aku Mäkelä, Timo Leppälä

 

Kokouksen taustatietoa:

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015 kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan. Vuoden 2016 huhtikuussa Suomen Puukauppa Oy esitteli muutostarpeitaan standardoinnin valmistelutyöryhmässä. Muutostarpeita ilmeni myös Stora Enson ja Tornatorin suunnalta. Muutokset skeemoihin toteutettiin Bitcompin toimesta kevätkesän aikana, ja ne sisällytettiin skeemapaketteihin V8 ja V9.

Kesäkuussa järjestetyssä valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että muutostarpeita puukauppastandardeihin saattaa tulla vielä syyskauden aikana. Samalla päätettiin, että 11.8. järjestetään puukauppastandardien teemakokous.

 

ASIAT:

Tilannekatsaus: kaupankäyntistandardien ja skeemapakettien tilanteen lyhyt läpikäynti:

Kerrattiin puukauppastandardeihin viime kuukausina tehtyjä muutoksia, ja todettiin skeemapakettien tilanne (V8 lukittu, V9 odottaa yhä lukitsemista pikaisesti).

 

Metsänkäyttöilmoituksen tietojen välitys puukauppaosapuolten välillä:

Keskusteltiin siitä, minkä tasoista MKI-tietoa puukauppaosapuolten välillä olisi syytä liikkua (esim. kuviotasoista tietoa). Kuviotasoisen tiedon liittäminen mukaan puukauppastandardeihin sai kannatusta.

Janne Loikkanen esitteli kaksi lähestymistapaa MKI-tiedon välittämiseen: MKI-standardisanoman paketoimisen puukauppasanomiin mukaan, tai puukauppasanomaan uusien kuviotason tietoa kuvaavien elementtien luomisen.

Bitcomp laatii 26.8. mennessä esityksen MKI-standardisanoman sisällyttämisestä puukauppasanomaan. Henrik Hegli ja Heikki Eronen sopivat työpajan Suomen Puukauppa Oy:n tarpeiden selvittämiseksi MKI-tiedon välittämisessä.

 

Puukauppaan liittyvien töiden toteumatietojen välitys puukauppaosapuolten välillä:

Todettiin, että tällä hetkellä ei ole tiedossa muutostarpeita toteumatietojen välitykseen (aiemmat muutostarpeet löytyvät dokumentista https://extra.bitcomp.fi//metsastandardidata/sanomaryhmat/puukauppaJaMetsanhoito/muutosesitykset/PuukaupanJaMetsanhoidonSanomakokonaisuudenMuutostarpeita_20160620.pdf )

Stora Enson ja Tornatorin suunnalta muutostarpeita saattaa ilmaantua elo-syyskuun aikana, jotka tulevat nopeasti ilmi SE:n ja Bitcompin välisen yhteydenpidon kautta. Varaudutaan tarvittaessa pitämään asian tiimoilta työpaja tai kokous.

 

Puutavaralajitietojen laajennus:

Esitys puukauppastandardin puutavaralajitietojen laajentamisesta on annettu jo pari vuotta sitten. Uusia elementtejä olisivat puutavaralajin pääryhmä, puutavaralajin laatu, puutavaralajin koodi (toimijakohtainen) ja puutavaralajin tuotenimi (toimijakohtainen).

Kokouksessa todettiin, että laajennus on tarpeellinen, mutta uusien elementtien koodittaminen on hyvin haastavaa toimijoiden suuresti vaihtelevasta koodistosta johtuen. Erityisesti puutavaralajin laadun koodistojen yhtenäistäminen koko kentän laajuudelta todettiin erittäin haastavaksi.

Keskusteltiin vaihtoehdosta, että kiinteitä koodistoja ei kaikissa elementeissä käytetä lainkaan, vaan sovelletaan vapaita tekstikuvauksia. Tietoja keskenään välittävät toimijat keskenään sopivat, mitä kunkin ominaisuuden vapaa tekstikuvaus tarkoittaa.

Todettiin, että puutavaralajin pääryhmä olisi hyvä sitoa koodistoon, ja tämä olisi myös mahdollista toteuttaa. Puutavaralajin laatu on elementti, jossa ei ole järkevää käyttää kiinteää koodistoa. Käytetään sen sijaan vapaata tekstikuvausta, ja toimijat sopivat kukin keskenään, mitä mikäkin vapaa tekstikuvaus tarkoittaa. Tuotenimi ja tuotekoodi ovat vapaata tekstiä.

 

Muut esille tulevat asiat ja seuraava kokous:

Suomen puukauppa Oy totesi, että heillä ei ole tullut muutos/päivitystarpeita V8-paketin jälkeen. Loppuvuoden aikana muutostarpeita todennäköisesti syntyy, ja näiden muutostarpeiden ajoissa havaitsemiseksi SMK ja Suomen Puukauppa Oy sopivat aktiivisesta yhteydenpidosta.

Kun Bitcomp on julkaisut tähän muistioon liittyvät esityksen tai toteuttanut muita muutoksia standardeihin liittyen, niistä tiedotetaan Metsätietojen standardoinnin julkaisusivuilla (http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/) ja RSS-syötteenä. Näitä viestintäkanavia seuraamalla standardoinnin tapahtumista pysyy parhaiten perillä.

Sovittiin, että puukauppastandardeihin palataan viimeistään valmisteluryhmän yleiskokouksessa 14.9.