Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän kokous 5/2019

Metsätietostandardoinnin valmistelutyöryhmän yleiskokous 5/2019 27. elokuuta 2019

Osallistujat: Eeva Hiltunen SMK, Janne Uitamo SMK, Eetu Myöhänen SMK, Kai Blauberg SMK, Heikki Eronen SMK, Janne Loikkanen Bitcomp, Tuomo Holopainen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio Oy, Mika Galkin Luke, Markku Ekdahl MTK, Seppo Sokkanen Tieto, Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

 

 1. Ajankohtaiset asiat

Heikki Eronen kertoi alkavasta standardoiniyhteistyöstä Ruotsin Skogstyrelsenin kanssa. Ensimmäinen palaveri on pidetty, ja odotettavaa on että ruotsalaisten kokemukset varsinkin ontologia/terminologiatyöstä ovat varsin arvokkaita.

 

 1. Ajankohtaisten standardien tilanne

Metsänhoitosuositusten digitalisointi:

Ari Kotiharju kertoi metsänhoitosuositusten digitalisointityön alkamisesta Tapio Oy:ssä. Työ on käynnistynyt kunnolla lomien jälkeen ja ensimmäisiä  palavereja toimittajan kanssa on järjestetty. Järjestelmän tarkoituksena on parantaa metsänhoitosuositusten hyödyntämistä, ylläpitoa ja julkaisua. Metsänhoitosuositukset olisivat tulevaisuudessa jaossa esim. verkkoselaimen kautta toimivan katselujärjestelmän kautta. Kenttätyössä palvelusta voisi hyötyä esim. siten, että palveluun voisi lähettää kuvion tiedot, ja saada vastauksena kuvion tietojen perusteella soveltuvat metsänhoito-ohjeet.

Tiedonsiirtoa ollaan suunniteltu useampaa formaattia tukevaksi, esim. sekä XLM että JSON. Työ käynnistyy tiedon rakenteistamisen määrittelyllä – onko mukana esim. kuvia tai liikkuvaa kuvaa. Sovittiin, että tässä tiedon rakenteistamisvaiheessa metsätietostandardoinnin kannattaa olla mukana melko lailla alusta alkaen. Pohdittiin, että standardoitavaa asiaa tässä saattaisi olla sekä palveluun lähetettävä kysely, että palvelun tuottama vastaus. Metsätietostandardoinnissa on mahdollista käyttää tiedonsiirtomuotona tutun XML:n lisäksi myös JSONia, joskin JSONin standardointi poikkeaa hieman XML-työstä.

Tapio Oy järjestää hankkeeseen liittyen työpajoja, joihin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan (yhteys Kati Kontinen, Tapio Oy).

 

Ontologiatyön käynnistyminen Metsäkeskuksessa:

Kai Blauberg kertoi ontologiatyön käynnistymisestä Metsäkeskuksessa. Blauberg toimii projektipäällikkönä lomien jälkeen käynnistyneessä Metsäalan sanastot -projektissa, jossa on tarkoitus selvittää metsäalan ontologiohin ja sanastoihin liittyviä asioita. Hankkeen taustalla on valtionhallinnossa tapahtuva tietojärjestelmien yhteensopivuuteen liittyvä edistämistyö, jonka seurauksena myös valmistelutyöryhmässä aiemmin mainostettu Y-alusta (yhteentoimiva.suomi.fi) on tehty. Kehittämishankeen painopisteeksi on asetettu metsänhoitosuositusten digitalisoinnin ja metsäntietostandardoinnin tukeminen.

Metsätietostandardoinnin osalta pohdittiin, että esimerkiksi kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomasta voitaisiin rekonstruoida käsitteet Y-alustalle. Näin ollen melko nopeallakin aikataululla voitaisiin Y-alustalle lisätä metsätietostandardeihin pohjautuva sanasto.

Blauberg kertoi, että mikäli ontologia- ja sanastotyöhön liittyviä projekteja tai kysymyksiä on organisaatioissa tehty tai meneillään, hän keskustelisi niistä mielellään (kai.blauberg(at)metsakeskus.fi)

 

Metsävaratietosanomat:

Kuviomuotoisen metsävaratiedon sanomasta todettiin yleisesti, että tämän vuoden aikana sanomaan on esitetty kohtalaisesti muutostarpeita (jotka on aiemmin käsitelty valmistelutyöryhmässä, esim. säästöpuuryhmien ja käytönrajoitteiden esittäminen). Suunnitelmissa on, että sanoman nykyinen työversio virallisteisiin versioksi MV1.9 noin vuodenvaihteen tienoilla. Näin saataisiin vastattua muutostarpeisiin, ja MV-sanoman noin kahden vuoden julkaisusykli säilyisi. Näin ollen kuluva syksy on nyt _erinomaista_ aikaa ehdottaa tarvitsemiaan muutoksia metsävarasanoman uusimpaan versioon.

LUOMU/Luonnontuotteiden esittäminen

Luomusta ja luonnontuotteista todettiin, että kevään aikana erityispiirrekoodistoon lisättiin joitakin luomutoiminnassa tarvittavia koodeja (”kuvio soveltuu x:n keräämiseen” tyylisesti). Metsäkeskuksen suunalta on noussut tarve laajemmalle luomuun liittyvien asioiden ilmaisulle, kuten esimerkiksi kiinteistön tai metsikkökuvion luomu-statuksen ilmaisulle. Näistä ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa esitystä, joten asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.

Suunnitteluajankohdan esittäminen vuositasoa tarkemmin

Janne Loikkanen pohti, olisiko toimijoilla tarvetta esittää metsävaratiedossa suunniteltujen toimenpiteiden ajankohta nykyistä, vuositasolla olevaa määrittelyä tarkemmin – joitakin viitteitä tämänkaltaisen tarpeen olemassaolosta on saatu. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi suunnitellun toimenpiteen ajankohdan esittäminen päivän tarkkuudella. Todettiin, että akuuttia tarvetta tälle ei vielä ole, joten toteutuksessa ei ainakaan vielä edetä.

 

Puukauppa:

Bitcompille vastaan tullut käyttötarve mittaustietojen siirtoon liittyen. Mittaustodistuksen yhteyteen esitystapa muille taloudellisille erille.

Vastaavia rakenteita on tehty puukaupan sanomien työversioon valtakirjakaupan kehittämistöiden yhteydessä.

Muutostarpeita mittaustodistuksessa

 • Mittauksen yhteyteen kirjatut toteutuneet puukaupan taloudelliset erityiserät ”PaymentTransactions” -rakenne
  • tarjouksen kustannus- ja tuloerien esittäminen, vastaava rakenne.
 • Mittaustodistuksen perusteella maksettava arvo
  • puutavara + ALV +/- PaymentTransactions
 • Puutavaraerän tunnistetietojen täydennys sertifiointijärjestelmätiedolla

Muutostarpeita BusinessAcceptance:ssa

–                          BusinessAcceptance:n message-attribuutti: uusi koodi 5 Sopimus

 

Lisäksi muiston liitteenä esimerkki-XML. Muutokset lisätään pian myös julkaisusivustolla sijaitsevaan puukaupan muutosdokumenttiin.

 

 1. Ei muita esille tulleita asioita

 

 1. Seuraavan kokouksen ajankohta

 

Päätös: Järjestetään seuraava kokous online-kokouksena 29. lokakuuta 2019 klo 13-15.