Metsätietostandardien koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksen muistio

Muistio: Metsätietostandardien koodistojen ja karttamerkkien teemakokous 1.6.2016 klo 13-15

Osanottajat: Mikko Kiviniemi F-Plan, Jyrki Vainio Fifth Element, Ari Kotiharju Tapio, Arto Ylikotila Savcor, Eetu
Myöhänen Bitcomp Oy, Markku Ekdahl MTK, Heikki Eronen SMK, Marko Hassinen Savcor, Eeva Hiltunen SMK,
Janne Loikkanen Bitcomp, Tero Kokkonen SMK, Tuula Kuisma Stora Enso, Veijo Loponen Metsä Group, Tarmo
Pietilä Metsä Group, Tapio Räsänen Metsäteho ja Arvi Yli-Suvanto Metsähallitus

Asiat:

1. Koodistojen ja karttamerkkien päivitystarpeet

Taustatietoa:

27.5.2016 Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokouksessa
todettiin, että WoodForce-projektin puolesta v9 skeemapaketti voitaisiin jäädyttää kesäkuun alkupäivinä tämän
koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksen jälkeen, ja jäädytetty versio otettaisiin skeemapaketin v10
pohjaksi.

Tuolloin sovittiin, että Fifth Elemet toimittaa skeemat tämän karttamerkkiteemakokouksen jälkeen n. 3.6.2016
Bitcompille. Skeemapaketin v9 julkaisu ja jäädytys tapahtunee n. 13.6.2016. Tässä yhteydessä on tarkoitus
yhdistää toiminnanohjauksen sanomat yhden envelope-skeeman alle, mikä selkeyttäisi versiotaulukkoa.

Tuolloin asetettiin tavoitteeksi, että v9 paketin jäädytyksen jälkeen työtä jatkettaan v10 paketilla siten, että
aiempia paketteja ei enää päivitettäisi.

WF-projektin Mikko Kiviniemi on toimittanut 31.5.2016 liitteenä olevan Excel-tiedoston, joka on viimeisin versio
WF-projektin esittämistä koodisto- ja karttamerkkipäivityksistä.

Käsittely:

Mikko Kiviniemi ja Jyrki Vainio esittelivät WF-projektin koodisto- ja karttamerkkipäivitysesitykset uusimman
kokouspäivänä 1.6.2016 valmistelutyöryhmälle lähetetyn Excel-version avulla.

Mikko Kiviniemi  teki käydyn keskustelun perusteella muutoksia Exceliin. Osa koodistoselitteistä, kuten
siemenviljelyssiementen alkuperäluokat, tarvitsee vielä lisäselvitystä.

Sovittiin, että Bitcomp julkaisee kokouksessa päivitetyn Excelin standardien julkaisusivustolla. Tarkoitus oli myös
liittää päivitetty Excel muistion liitteeksi, mutta Excel-tiedostoa ei ole toistaiseksi saatu muistion laatijalle, joten
Excel-julkaistaan vain julkaisusivustolla.

Sovittiin, että standardeihin vietäessä käytetään ensisijaisesti kokouksessa päivitetyssä Excelissä käytettyjä
koodinumeroehdotuksia. Niille koodeille, jolla ei ole numeroehdotusta, Bitcomp antaa sopivan vapaan numeron.

Todettiin, että muita uusia aiemmin käsittelemättömiä koodistopäivitysehdotuksia osanottajilla ei ollut.

Sovittiin, että Fifth Element toimittaa uusimmat WF-skeemat Bitcompille arviolta 3.6.2016.

Sovittiin, että Bitcomp tekee nyt sovitut Exceliin kirjatut muutokset skeemapakettiin v9 ja julkaisee ne 14.6.2016
julkaisusivustolla.

2. Muut asiat

Keskusteltiin, että skeemapakettiin v9 saattaisi olla tarve tehdä MKI-standardeihin pieniä päivityksiä SMK:n
testauksen myötä.

3. Seuraavat kokoukset

Taustatietoa: 

8.6.2016 klo 9-11 pidettäväksi on sovittu valmistelutyöryhmän yleiskokous

23.9.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

Käsittely:

Sovittiin, että mahdollisista uusista teemakokouksista sovitaan 8.6.2016 pidettävässä yleiskokouksessa.