Metsällisten tilastotietojen standardia valmisteltiin työpajassa

Luken, Tapion ja Bitcompin työpajassa 27.1.2015 suunniteltiin seuraavat alustavat linjaukset tilastostandardin toteuttamiselle.

PUUKTIL1.1 standardiskeema jätetään ainakin toistaiseksi sellaisenaan standardien joukkoon.

Tehdään uusi standardiskeema siten, että em. skeeman juurielementti RoundWoodSalesData nimetään ForestStatisticsData.

Tämän alle tulevat vapaaehtoisina rakenteina vapaaehtoisen RoundWoodSalesRows rakenteen rinnalle OperationsRows ja LoggingsRows

RoundWoodSalesRows rakenteen alle tulevat metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastotiedot. MHMP-tilastotiedon työlajit luokitellaan ensimmäiseen versioon Luken laatiman ja valmistelutyörymälle aiemmin lähetetyn Excel-tiedoston vihreällä korostetuista työlajeista.

Luke tekee lähiaikoina ensimmäisen esityksen siitä, mitä LoggingsRows elementin alle tulee.

Skeeman ensimmäinen versio julkaistaan 5.2.2015 mennessä.

Käsittelyä jatketaan valmistelutyöryhmän seuraavassa yleiskokouksessa 9.2.2015.