MainGroup -koodistoon ehdotettu lisäyksiä

MainGroup-koodistoon on ehdotettu lisättäväksi 2 koodia. Asiaa käsitellään valmistelutyöryhmässä 17.12.2015.

Lisättävät koodit ovat seuraavat:

0=linja, joka on sähkö-, puhelin-, tai putkistolinja taikka muu metsänkasvatukseen soveltumaton yleensä pitkulainen alue, jota ei ole tarkoitettu liikennöintitarkoitukseen. Nolla kuvaa hyvin tällaista aluetta, jota ei voi hyödyntää esim. kuljetuksiin.

9=tie, joka on liikennöintiin tarkoitettu yleensä pitkulainen alue, jolla ei ole tarkoitus kasvattaa metsää. Metsätaloudelle se on yleensä hyödyllinen kuljetusväylänä.

Näin koodisto säilyy yksinumeroisena, vaikkei kaksinumeroisuuteen siirtyminen suuri ongelma olisi ollutkaan.

Eli päivitetty MainGrop-koodisto olisi kokonaisuudessaan seuraava:

MainGroup

0 Linja

1 Metsämaa

2 Kitumaa

3 Joutomaa

4 Muu metsätalousmaa

5 Tontti

6 Maatalousmaa

7 Muu maa

8 Vesistö

9 Tie

Metsätietostandardeissa linjat ja tiet ovat yleensä viivoja, joilla on leveys, eikä tällä päivityksellä ole tarkoitus kannustaa merkitsemään teitä ja linjoja aluemaisina. Kuitenkin joillain käyttäjillä ja joissain erityistapauksissa näiden uusien koodien käytölle on tarve. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaikki metsätietostandardien käyttäjät osaavat tulkita, mitä koodeilla 0 ja 9 tarkoitetaan silloin, kun niitä on käytetty.