Kaupankäyntistandardien teemakokouksen muistio

Muistio: Kaupankäyntistandardien ja envelope-rakenteiden teemakokous 19.5.2016 klo 8-9.30

Osanottajat: Janne Loikkanen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Eetu Myöhänen Bitcomp, Heikki Eronen SMK, Juha Huuskonen Bitcomp, Tuula Kuisma Stora Enso, Rami Koivula Karttakeskus ja Tapio Räsänen Metsäteho

Asiat:

1. Kaupankäynnin standardien päivittäminen

Taustatietoa:

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015 https://www.puumarkkinat.fi/resources/documents/Suomen_Puukauppa_Oy_Sahkoinen_Puukauppapaikka_TIEDOTE.pdf kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan.

13.4.2016 ja 18.4.2016 järjestettiin Skype-kokoukset, joissa Suomen Puukauppa Oy:n edustajat esittelivät kaupankäynnin standardien päivitystarpeensa metsätietostandardien valmistelutyöryhmän vetäjälle ja konsultille. Näissä kokouksissa esiteltiin myös muilta tahoilta saatuja päivitysehdotuksia.

 

27.4.2016 järjestettiin valmistelutyöryhmän teemakokous kaupankäynnin standardeista. Tuolloin sovittiin, että laaditaan muutosdokumentit, joihin kuvataan skeemamuutokset viimeisimpien virallisten versioiden ja v8 skeemapaketin skeemojen välillä.

 

Tuolloin sovittiin, että Karttakeskuksen valmistelema yhteydenottopyyntö-skeema lisätään skeemapakettiin v8 ja samalla lisätään yhteydenottopyynnön perumisen mahdollisuus.

 

Tuolloin sovittiin, että Tornatorin ja StoraEnson sovelluskehittäjien esittämät kehittämistarpeet otetaan huomioon seuraavassa v9 skeemapaketissa. Merkittävin muutos on WoodForceen liittyvissä metsätietostandardeissakin käytetyn envelope-rakenteen lisääminen. Tämä ja muut muutostarpeet on esitetty julkaisusivustolla olevassa dokumentissa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#Puukauppa .

 

Tuolloin Tuula Kuisma kertoi, että Stora Enso ja Tornator tarvitsisivat ensimmäiset v9 paketin skeemaversiot toukokuussa.

 

Tuolloin sovittiin, että Bitcomp toteuttaa välittömästi sovitut päivitykset v8 pakettiin ja ottaa sen v9 skeemapaketin pohjaksi. Skeemapaketin v9 muutoskuvaus on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ .

 

12.5.2016 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että Suomen puukauppa Oy:n esittämät päivitykset on tehty skeemapakettiin v8, mutta myös puukauppapaikan kehittäjillä saattaa olla noussut esiin vielä uusia päivitystarpeita.

 

Todettiin, että puukauppastandardien seuraavan version kehittämisessä on tärkeää, että päästään riittävään yhteensopivuuteen WF-palvelun envelope-rakenteiden kanssa.

 

Tuolloin  sovittiin alustavasti tämän Kaupankäyntistandardien teemakokouksen  järjestämisestä 19.5.2016 klo 8-10.50.

 

Käsittely:

 

Todettiin, että skeemapaketi v8 on valmis ja siihen on tehty Suomen Puukauppa Oy:n esittämät muutokset. Skeemapakettiin v8 ei ole tarkoitus tehdä enää muutoksia. Todettiin, että Suomen Puukauppa Oy:llä on tarve mahdollistaa tarjousten ja tarjouspyyntöjen kytkeminen toisiinsa. Todettiin, että paketin v8 skeemat eivät nykyisellään mahdollista tarjousten ja tarjouspyyntöjen toisiinsa kytkemistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Janne Loikkanen esitteli skeemapaketin v9 kaupankäyntistandardien tilanteen.

 

Todettiin, että tarjouspyyntö- ja tarjoussanomien osalta Stora Enson ja Tornatorin esittämät muutokset on toteutettu skeemapakettiin v9.

 

Keskusteltiin siitä, miten tarjousten ja tarjouspyyntöjen kytkeminen toisistaan riippuviksi kokonaisuuksiksi olisi syytä toteuttaa. Sovittiin, että Janne Loikkanen toteuttaa luonnoskuvan asiasta keskustelumme pohjalta.

 

Muiden sanomien osalta skeemapaketissa v9 on vielä tiedossa olevaa päivitystarvetta.

 

Todettiin, että puutavaralajien laajennus on syytä toteuttaa skeemoihin.

 

Teknisen palautesanoman osalta on tarkoitus lisätä ”errorlista”, mutta sen toteuttamisessa olisi syytä konsultoida WoodForce-projektia.

 

Sovittiin, että Header rakenteeseen lisätään tieto skeemapakettiversiosta optionaalisena atribuuttina.

 

Sovittiin, että Janne Loikkanen pyrkii pikaisesti konsultoimaan FifthElementin Jyrki Vainiota ja julkaisee seuraavan viikon maanantaina 23.5.2016 seuraavan version skeemapaketista v9.

 

 

2. Muut asiat

 

Ei käsitelty muita asioita

 

 

3. Seuraavat kokoukset

 

Taustatietoa:

 

1.6.2016 klo 13-15 pidettäväksi on sovittu koodistojen ja karttamerkkien teemakokous

 

8.6.2016 klo 9-11 pidettäväksi on sovittu valmistelutyöryhmän yleiskokous

 

23.9.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

 

Käsittely:

 

Sovittiin alustavasti pidettäväksi Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokous 27.5.2016 klo 14-15.30. Siihen pyritään saamaan osanottajia myös WoodForce –projektista.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

Tapio
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________