Kaupankäynnin standardeja käsiteltiin teemakokouksessa

Muistio: Puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardien teemakokous 27.4.2016 klo 9-11

 

Osanottajat: Ari Kotiharju Tapio, Aku Mäkelä Suomen Puukauppa Oy, Janne Loikkanen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Klaus Hausen Karttakeskus, Rami Koivula Karttakeskus, Tapio Räsänen Metsäteho, Sinikka Laakko Tornator, Tuula Kuisma Stora Enso ja Virve Rehu Tornator

 

Asiat:

 

  1. Kaupankäynnin standardien kehittämistarpeet

 

Taustatietoa:

 

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

 

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015 https://www.puumarkkinat.fi/resources/documents/Suomen_Puukauppa_Oy_Sahkoinen_Puukauppapaikka_TIEDOTE.pdf kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan.

 

13.4.2016 ja 18.4.2016 järjestettiin Skype-kokoukset, joissa Suomen Puukauppa Oy:n edustajat esittelivät kaupankäynnin standardien päivitystarpeensa metsätietostandardien valmistelutyöryhmän vetäjälle ja konsultille. Näissä kokouksissa esiteltiin myös muilta tahoilta saatuja päivitysehdotuksia. Tuolloin sovittiin tämän valmistelutyöryhmän teemakokouksen järjestämisestä.

 

Viimeisimmät päivitykset kaupankäynnin standardeihin ja muutosdokumentaatioihin on tehty julkaisusivustolle 27.4.2016 http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/

 

 

Käsittely:

 

Esiteltiin seuraavat kaupankäynnin standardien kehittämisesitykset.

 

  • Suomen Puukauppa Oy:n tekemät kehittämisesitykset ja niiden viimeisin muotoilu

 

Janne Loikkanen esitteli Suomen Puukauppa Oy:ltä saadut päivitysesitykset. Sovittiin, että Bitcomp toteuttaa seuraavan viikon aikana muutosdokumentin, johon kuvataan skeemamuutokset viimeisimpien virallisten versioiden ja v8 skeemapaketin skeemojen välillä.

 

Sovittiin, että Karttakeskuksen valmistelema yhteydenottopyyntö-skeema lisätään skeemapakettiin v8 ja samalla lisätään yhteydenottopyynnön perumisen mahdollisuus.

 

  • Tornatorin ja StoraEnson sovelluskehittäjien esittämät kehittämistarpeet

 

Janne Loikkanen esitteli skeemapakettiin v9 suunnitellut päivitystarpeet. Näkyvin muutos on WoodForceen liittyvissä metsätietostandardeissakin käytetyn envelope-rakenteen lisääminen. Tämä ja muut muutostarpeet on esitetty julkaisusivustolla olevassa dokumentissa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#Puukauppa .

 

Todettiin, että em. dokumentin muutosesitykset antavat hyvän pohjan kaupankäyntistandardien jatkokehitykselle.

 

Tuula Kuisma kertoi, että SE ja Tornator tarvitsisivat ensimmäiset v9 paketin skeemaversiot toukokuussa.

 

Sovittiin, että Bitcomp toteuttaa välittömästi nyt sovitut päivitykset v8 pakettiin ja ottaa sen v9 skeemapaketin pohjaksi. Ensimmäinen versio v9 skeemapaketista julkaistaan 9.5.2016 mennessä.

 

 

2. Muut asiat

 

Ari Kotiharju kertoi, että valmistelutyöryhmän vetovastuu on siirtymässä Tapiosta Suomen metsäkeskukseen. Alustavasti on sovittu Tapion, SMK:n ja MMM:n kanssa, että Tapio hoitaa valmistelutyöryhmän vetämisen ”kesäkuulle saakka”.

 

3. Seuraava kokous

 

Taustatietoa:

 

Seuraava valmistelutyöryhmän yleiskokous on sovittu pidettäväksi 12.5.2016 klo 9-11.

 

Käsittely:

 

Sovittiin, että uuden teemakokouksen järjestämisestä sovitaan em. valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa.

 

____________________________________________

Metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju
ari.kotiharju@tapio.fi, puh. 040 7415238.

TAPIO
Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
tapio@tapio.fi, puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi
_____________________________________________