Kaupankäynnin metsätietostandardien teemakokous 11.8.2016 klo 9-11

Metsätietostandardeihin kuuluvien puukauppastandardien teemakokous järjestetään online-kokouksena tämän viikon torstaina 11.8. klo 9-11. Alla hieman taustatietoa, sekä kokouksen asialista. Mikäli et ole saanut kokouskutsua ja haluat osallistua kokoukseen, ota yhteys heikki.eronen@metsakeskus.fi. Tervetuloa kokoukseen!

Taustatietoa:

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015 kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan. Vuoden 2016 huhtikuussa Suomen Puukauppa Oy esitteli muutostarpeitaan standardoinnin valmistelutyöryhmässä. Muutostarpeita ilmeni myös Stora Enson ja Tornatorin suunnalta. Muutokset skeemoihin toteutettiin Bitcompin toimesta kevätkesän aikana, ja ne sisällytettiin skeemapaketteihin V8 ja V9.

Kesäkuussa järjestetyssä valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että muutostarpeita puukauppastandardeihin saattaa tulla vielä syyskauden aikana. Samalla päätettiin, että 11.8. järjestetään puukauppastandardien teemakokous.

Kokouksessa keskusteltavia asioita:

– Tilannekatsaus: kaupankäyntistandardien ja skeemapakettien tilanteen lyhyt läpikäynti

– Metsänkäyttöilmoituksen tietojen välitys puukauppaosapuolten välillä

– Puukauppaan liittyvien töiden toteumatietojen välitys puukauppaosapuolten välillä

– Puutavaralajitietojen laajennus

– Muut esille tulevat asiat